+

Nacrtna geometrija

Šifra predmeta: EI31103
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 6
Uslov: Nema

Cilj ovog predmeta je da student razvije sposobnost shvatanja i poimanja trodimenzionalnog prostora koristeći crtež u istraživanju geometrijskih oblika, da nauči preciznost prikazivanja  i sagledavanja, kao i da odgovarajućom geometrijskom analizom stvori u svesti potpunu prostornu predstavu o oblicima prikazanim na crtežu. Student bi time bio osposobljen, u oviru svoje struke za izučavanje svih projektantskih predmeta.

Osposobljen student da sagledava prostor i predmete u njemu u tri dimenzije i da ih grafički predstavi u dvodimenzionalnoj ravni, aksonometriji i perspektivi. Saznanja stečena tokom kursa omogućavaju studentima uspešno uključivanje u programe stručnih predmeta čime se osposobljavaju za sveobuhvatno i kreativno bavljenje inženjerskim problemima.

Teorijska nastava:

Uvod, istorijat, koordinatizacija, sve vrste projiciranja, zasnivanje

Monžovih parova projekcija.

Osnovni geometrijski postupci: rotacija, transformacija (građenje novih Monžovih parova

projekcija); afinitet, kolineacija.

Pravilni poliedri; Ravni preseci rogljastih tela. Aksonometrija. Kotirana projekcija.

Centralana projekcija-perspektiva: osnovni pojmovi, elementi i njihovo konstruisanje.

Frontalna perspektiva: konstruktivni postupci.

Perspektiva sa ugla: konstruktivni postupci.

Praktična nastava:

Rešavanje zadataka i problema u vezi sa sadržajem teorijske nastave u okviru vežbi i provera stečenog znanja kroz dva kolokvijuma. Metodske jedinice za vežbe prate teorijsku nastavu.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe