+

Zemljište i tehnike bioinženjeringa

Šifra predmeta: EI34838
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 5
Uslov:

Sticanje znanja o primeni različitih tehnika bionženjeringa na zemljištima različitog stepena degradacije, naročito onim ekstremno degradiranim

Sticanje znanjo o izboru tipa tehnike revegetacije zavisno od ciljeva, koji uključuju: kontrolu površinske erozije, povećanje stabilnosti nagiba razvojem korenovog sistema biljaka

Teorijska nastava

Uspostavljanje ili poboljšanje strukture zemljišta. Uspostavljanje bioloških svojstava zemljišta uslovljenih kruženjem hranljivih materija. Poboljšanje vodnog režima  (’on site’).  Konzervaciju hranljivih materija. Prevenciju naseljavanja škodljivih biljaka (korova). Održavanje ili poboljšanje estetskih vrednosti. Uspostavljanje staništa ili obezbedjivanje hrane za divljač.

Izrada završnog rada.

Praktična nastava: Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe.

Strategije obnavljanja vegetacije i uspostavljanja funkcija ekosistema. Travni pokrivač.  Tehnike bioinženjeringa.

U okviru predmeta obavezna je stručna praksa.