+

Јелена Белоица

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 875
Е-маил: jelena.beloica@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 111
Консултације: понедељак, 10‒11 часова

Јелена Белоица је рођена 29. фебруара 1980. године у Краљеву. Основне студије уписала је школске 1999/2000. на Шумарском факултету Универзитета у Београду. Дипломирала је 2005. године на Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру са просечном оценом током студија је 8,76. Докторске студије на Шумарском факултету, област Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса, уписала је школске 2008/09. године. Докторску дисертацију под насловом „Процес ацидификације као фактор деградације земљишта на подручју источне Србије” одбранила je 3. 4. 2015.

Као стипендиста Министарства науке године била је ангажована од 2007. до 2010. године на пројектима „Основне еколошке и структурно производне карактеристике типова шума Ђердапа и НП Тара” и „Биоеколошке карактеристике шумских екосистема у националним парковима Копаоник и Тара у односу на принцип одрживог управљања”. Од 2011. године запослена је на Шумарском факултету, на Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса.

У периоду од 12. 5. 2014. до 12. 11. 2014. је боравила на стручном усавршавању у Националном институту Италије (Institute for Sustainable Plant Protection, National Research Council – IPSP CNR). Ово усваршавање је финансирано од стране Министарства спољних послова и међународне сарадње Италије (The Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation-DGSC MAE) стипендијом мултидисциплинарног програма за едукацију ‘Sciences for DIPLOMAzia’.

Члан је професионалних група:

 • Европске радне групе за праћење утицаја аерозагађења на природне екосистеме ICPIM, IPCM&M (International
 • Cooperative Programmes of Air Pollution Effects on Ecosystems);
 • AIS3 групе (Association of Italian and Serbian Scientists and Scholars).

Ужа научна област

Ерозија и конзервација земљишта и вода

Ангажовање у настави

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

 • Beloica J., Čavlović D., Obradović S., Đurđević V., Miljković P. (2018): Process-based and geospatial modelling of future forest biodiversity and dynamics under climate and air pollution scenarios (Case study: Norway Spruce forest, NP Kopaonik), FORESTS OF EURASIA SERBIAN FORESTS, FORESTS OF EURASIA SERBIAN FORESTS, 1, pp. 209 – 218, 978-86-7299-285-4, Goč, Srbija, 23. – 29. Sep, 2018
 • Thomas Dirnböck, Gisela Pröll, Kari Austnes, Jelena Beloica, Burkhard Beudert, Roberto Canullo, Alessandra De Marco, et. al., (2018): Currently legislated decreases in nitrogen deposition will yield only limited plant species recovery in European forests, Environmental Research Letters, Volume 13, Number 12.
 • Maria Holmberg, Julian Aherne, Kari Austnes, Jelena Beloica, Alessandra De Marco, Thomas Dirnböck, et al. (2018): Modelling study of soil C, N and pH response to air pollution and climate change using European LTER site observations. Science of The Total Environment Volumes 640–641, str. 387-399.
 • Čavlović D., Beloica J., Obratov-Petković D., Đurđević V., Košanin O. (2017): Simulation of long-term changes in environmental factors and grassland composition in three protected areas of Serbia, Tuexenia, Göttingen, 37, pp. 431 – 446, 0722494X, 10.14471/2017.37.017.
 • Jelena Beloica, Dragana Čavlović, Vladimir Đurđević, Snežana Belanović Simić, Dragica Obratov-Petković, Ratko Kadović, Ivana Bjedov (2015): International Cooperative Programme on Modelling and Mapping of Critical Levels & Loads and Air Pollution Effects, Risks and Trends (ICP M&M) 25TH CCE WORKSHOP AND 31ST TASK FORCE MEETING on assessments of impacts of air pollution, and interactions with climate change, biodiversity and ecosystem services, Zagreb.
 • Čakmak D., Beloica J., Perоvić V., Kadović R., Mrvić V., Knežević J., Belanović S. (2014): Atmospheric Deposition Effects on Agricultural Soil Acidification State – key study: Krupanj Municipality, Archives of Environmental Protection, vol.40 (2), p.137-148.
 • Belanovi S., Košanin O., Kadovi R., Kneževi M., Beloica J., and Bohajar Y. (2013) The Impact of Vegetation on Arenosol Properties at Deliblato Sand. 1ST INTERNATIONAL CONGRESS XIII CONGRESS IN SOIL SCIENCE, Soil Science Institute, Belgrade, p. 27
 • Belanovic S., Bjedov I., Cakmak D., Obratov-Petkovic D., Kadovic R., Beloica J. (2013): Influence of Zn on the Availability of Cd and Cu to Vaccinium Species in Unpolluted Areas – a Case Study of StaraPlanina Mt. (Serbia). Carpathian Journal of earth and environmental Sciences, vol.8 (3), p. 5-14
 • Кадовић Р., Белановић С., Кнежевић М., Даниловић М., Кошанин О., Белоица Ј. (2012): Садржај органског угљеника у неким шумским земљиштима у Србији, Гласник Шумарског факултета, бр.105, Београд, стр. 81-98.
 • Белановић С., Чакмак Д., Кадовић Р., Белоица Ј., Перовић В., Alnaass N., Саљников Е. (2012): Приступачност микроелемената (Pb, Cd, Cu и Zn) у односу на својства земљишта под пашњацима Старе планине, Гласник Шумарског факултета, бр.106, Београд, стр. 41-56