+

Pedologija

Šifra predmeta:
Studijski program: Šumarstvo, Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB: 2
Uslov:

Osposobljavanje studenata za determinaciju pedosistematskih jedinica zemljišta i njihovoh proizvodnog potencijala

Ovladavanje metodologijom terenskog istraživanja morfoloških , fizičkih i hemijskih osobina zemljišta

Tereska proučavanja najznačajnijih tipova  šumskih zemljišta i njihove veze sa šumskim zajednicama