+

Šumske melioracije I i II

Šifra predmeta:
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB: 2
Uslov: pohađanje nastave iz predmeta Šumske melioracije

Sagledavanje problematike teških terena i predstavljanje tehnika šumskih melioracija u cilju poboljšanja karakteristika takvih terena. Upoznavanje sa iskustvima u projektovanju, izvođenju i održavanju objekata šumskih melioracija.

Obučavanje u nadgledanju radova tokom izvođenja objekata sa vođenjem evidencije radova.

Upoznavanje sa različitim tipovima teških terena (goleti, peskovi, krečnjaci, serpentiniti i dr.). Prepoznavanje problematike datog područja i upoznavanje sa tehnikama melioracija koje mogu biti primenjene u datim uslovima. Demonstracija tehnike trasiranja objekata, trasiranje i iskolčavanja snegozaštitnih i vetrozaštitnih pojaseva. Upoznavanje sa osnovnim metodama proizvodnje sadnica za potrebe pošumljavanja goleti i pošumljavanja u okviru snegozaštite i vetrozaštite. Organizacija sadnje i izvođenje.