+

Сара Лукић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 870
Е-маил: sara.lukic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 108
Консултације: среда, 12‒14 часова

Рођена 7. 6. 1974. у Ваљеву.
Образовање:

 • 2013. докторирала: Универзитет у Београду – Шумарски факултет („Мелиоративни ефекти противерозионих пошумљавања на подручју Грделичке клисуре и Врањске котлине”)
 • 2006. магистрирала: Универзитет у Београду – Шумарски факултет („Утицај стандардних типова шумских појасева и уобичајених пољопривредних култура на брзину ветра”)
 • 2000. дипломирала: Универзитет у Београду – Шумарски факултет

Радно искуство:

 • 2015‒ : доцент
 • 2006‒2013: асистент
 • 2001‒2006: асистент‑приправник

Област истраживања:

 • Еколошки ефекти мелиоративних радова на деградираним и екстремно деградираним стаништима
 • Избор дрвенастих врста за мелиорације деградираних терена
 • Биолошка рекултивација јаловишта
 • Ветрозаштитни и пољезаштитни појасеви и контрола еолске ерозије

2002. (новембар) – једномесечна стипендија Аустријског сервиса за академску размену (ÖAD) ‒ БОКУ ‒ Институт за бујице, лавине и природне катастрофе.

Активно учествује у раду тела и комисија Факултета.
Заменик шефа Катедре за мелиорације.
Чланство у научним и стручним организацијама:

 • Светско друштво за конзервацију земљишта и вода (WАSWC)
 • Удружење бујичара Србије
 • Инжењерска комора Србије

Ужа научна област

Ерозија и конзервација земљишта и вода

Ангажовање у настави

Основне студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

 • Lukić, S., Pantić, D., Belanović Simić, S., Borota, D., Tubić, B., Đukić, M., Đunisijević-Bojović D. (2015): Effects of black locust and black pine on extremly degraded sites 60 years after afforestation – a case study of the Grdelica Gorge. iForest – Biogeosciences and Forestry. 10.3832/ifor1512-008
  https://www.researchgate.net/publication/283186817_Effects_of_black_locust_and_black_pine_on_extremely_degraded_sites_60_years_after_afforestation_-_A_case_study_of_the_Grdelica_Gorge_Southeastern_Serbia
 • Lukić S., Kadović R., Knežević M., Beloica J., Đukić V., Belanović Simić S. (2015): Soil carbon accumulation as a response to the afforestation method used in the Grdelica Gorge in southeastern Serbia. Proceedings: International conference Reforestation Challenges. Belgrade, Serbia, 03-06 June 2015: 104-116. ISBN 978-86-918861-1-0
  http://www.reforestationchallenges.org/PROCEEDINGS%2012%20Lukic%20et%20al.pdf
 • Djukić, M., Djunisijević-Bojović, D., Pavlović, P., Mitrović, M., Grbić, M., Skočajić, D., Lukić, S. (2014): Influence of Fe Nutrition on Photosynthesis in Pb Treated Ailanthus altissima (Mill.)Swingle Seedlings. Polish Journal of Environmental Studies 23(4): 1565-1571. (ISBN: 1230-1485)
  http://www.pjoes.com/pdf/23.5/Pol.J.Environ.Stud.Vol.23.No.5.1565-1571.pdf
 • Lukić, S., Belanović, S., Dožić, S. (2013): The effects of planting in bench terraces on carbon sequestration in soil. Proceedinfs of the 1st International Congress on Soil Science – XIII National Congress in Soil Science September 23-26th 2013, Belgrade, Serbia, pp. 222-231. ISBN 978-86-911273-4-3
  https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20143128062
 • Đukić, M., Đunisijević-Bojović, D., Dožić, S., Obratov-Petković, D., Grbić, M., Lukić, S., Bjedov, I. (2012): Planting method influence spruce seedlings growth on forested area on Mt Kopaonik and impact on microclimate. Proceedings of International Scientific Conference: “Forests in Future – Sustainable Use, Risks and Challenges“, 4th-5th October 2012, Belgrade, Republic of Serbia: 275-281. COBISS.SR-ID. 195909644. ISBN 978-86-80439-33-4.
  file:///C:/Users/Vesna/Downloads/belgrade12-programme%20(2).pdf
 • Lukić, S., Belanović, S., Knežević, M., Danilović, M. (2011): False acacia ameliorative afforestation in carbon accumulation in soil. First Serbian Forestry Congress – Future with Forests- Congress proceedings pp. 819-825. ISBN: 978-86-7299-071-3
  http://congress.sfb.bg.ac.rs/PDF/FIRST_SERBIAN_FORESTRY_CONGRESS_BOOK_OF_ABSTRACTS.pdf
 • Lukić, S., Knežević, M., Belanović, S. (2010): Ameliorative Afforestation in Carbon Accumulation. Global Change – Challenges for Soil Management – Advances in Geoecology 41, Catena Verlag: 257-268 Reiskirchen, Germany (ISBN 978-3-923381-57-9).
  https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20113026268
 • Dožić, S., Đukić, M., Lukić, S., Đunisijević-Bojović, D. (2010): Reclamation of the copper mine chatse. International conference „Degraded areas & Ecoremediation“ Belgrade. Conference proceedings: 392-400. (ISBN: 978-86-86859-23-5).
  http://www.dis.xlibx.info/dd-ecology/133043-1-international-conference-degraded-areas-ecoremediation-me-unarodna.php
 • Dožić, S., Đukić, M., Bogdanović, G., Stanojlović, R., Lukić, S., Đunisijević-Bojović, D., Bjedov, I. (2010): New approach to the reclamation of the old flotation tailings in Bor. Buletin of the Faculty of Forestry 101: 35-48.
  http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-4537/2010/0353-45371001035D.pdf
 • Lukić, S., Dožić, S. (2006): Poplar efficiency in shelterbelts at some localities in Vojvodina. Buletin of the Faculty of Forestry 93: 65-76.
  http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-4537/2006/0353-45370693121L.pdf