+

Ekološki inženjering u pejzažnoj arhitekturi

Šifra predmeta: PA3524A
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 5
Uslov: Nema uslova

Upoznavanje studenata sa ekološkom obnovom degradiranog pejzaža, tj. sa principima ekološkog inženjeringa kao savremenog metoda rešavanja problematike ekološki narušenih područja. Analiza glavnih elemenata ekološke obnove i revitalizacije pejzaža, sa biljkama kao glavnim elementima ekološkog inženjeringa.

Osposobljavanje studenata za ekološko sagledavanje i uspešno rešavanje problema narušenih prostora, nastalih spontanim i antropogenim degradiranjem.

Teorijska nastava

Ekološki inženjering, pojam, suština, metodi, principi i primena u pejzažnoj arhitekturi. Teorijske osnove ekološkog inženjeringa. Ekosistem kao osnovna jedinica ekološkog inženjeringa.

Stanje predela. Izvori degradacije. Pejzažna i ekološka analiza stepena degradacije.

Tehnike revitalizacije. Upotreba i izbor biljnih vrsta u revitalizaciji degradiranih prostora. Biotehnička zaštita zemljišta. Ekstremna staništa kao objekti pejzažne arhitekture, njihova vizuelna, biološka i tehnička obnova. Revitalizacija i njena ograničenja u pejzažnoj arhitekturi.

Ekološke tehnike za pejzažno uređenje industrijskih pogona, jalovišta, pepelišta, površinskih kopova, peščara, izletišta, zapuštenih pejzaža i predela.

Ekološki inženjering u upravljanju otpadom. Deponije i njihova sanacija i rekultivacija. Biološko prečišćavanje otpadnih voda. Vetlandi.

Primena bioinženjeringa u regulaciji saobraćaja. Uređenje zaštitnih pojaseva duž saobraćajnica.

Ekološki inženjering u urbanom prostoru. Vetrozaštitne strukture i zaštita od vetra u gradovima. Zaštita od buke, snega i refleksije u gradovima. Zagađenje vazduha i tehnike biološke redukcija polutanata u gradovima. Zeleni gradovi. Primena savremenih geosintetičkih materijala u uređivanju pejzaža.

Praktična nastava: Vežbe –Obilazak i analiza degradiranih prostora, izrada studije modela revitalizacije ekološki narušenog pejzaža, predlog izbora vrsta biljaka, njihove instalacije i nege.