+

Estetika pejzaža

Šifra predmeta: PA3630B
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 4
Uslov: Bez uslova

Stvaranje konceptualnog okvira za razmatranje pejzažnih formi.

Pregled različitih pristupa analizi pejzaža i teorije mesta. Upoznavanje sa osnovnim teorijskim postavkama i formama savremene umetnosti koje su od značaja za pejzažnu arhitekturu. Sposobnost analiziranja estetskih i kulturnih vrednosti pejzaža i mogućnosti promene u smislu prevrednovanja ili intervencija u pejzažu. Razvijanje istraživačkih veština i podsticanje samostalnog umetničko-istraživačkog rada, uz odabir informacija iz različitih izvora i njihovu stvaralačku sintezu.

Teorijska nastava

Kroz primere ostvarenja iz pejzažne arhitekture i savremene umetnosti razmatraju se osnovni teorijski okviri i konkretne umetničke forme.

Istraživanje pejzaža kroz analizu smene pogleda, likovne vrednosti i čulni doživljaj posmatrača, zatim jedinstvenih karakteristika mesta i kulturnog konteksta. Mogućnosti intervencije u ovom pogledu.

Praktična nastava

Likovna analiza i predstavljanje elemenata pejzaža i arhitekture kroz odabrane oblikovne tehnike (skiciranje, akvarel, kolaž, fotografija, digitalna obrada slike) u formi mape radova.

Izrada seminarskog rada kao stvaralačko istraživanje teme izabrane u domenu predmeta, gde se uz korišćenje stečenih znanja i različitih izvora informacija predstavlja lični doživljaj prostora.