+

Ishrana biljaka

Šifra predmeta: PA3524B
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 5
Uslov: Ekofiziologija biljaka

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja o ulozi i značaju pojedinih mineralnih elemenata za životne procese, fiziološku vitalnost, otpornost, kvalitet, dekorativna svojstva i zdravstveno stanje ukrasnih biljaka

Sposobnost za samostalno određivanje optimalnog načina, doze, vrste i vremena prihranjivanja u proizvodnji ukrasnih drvenastih sadnica i cveća kao i korišćenje hraniva pri negovanju biljka.

Teorijska nastava : Klasifikacija, količina i uloga hemijskih elemenata u životnim procesima biljaka. Usvajanje jona i organskih molekula. Transport kroz membranu. Kretanje kroz biljku. Antagonizam jona. Osnovni elementi. Azot. Fosfor. Kalijum. Sumpor. Kalcijum. Magnezijum. Gvožđe. Mikroelementi. Bor. Mangan. Bakar. Cink. Molibden. Kobalt. Stimulativni elementi. Natrijum. Hlor. Silicijum. Ostali elementi. Snabdevanje biljaka  pojedinim mineralnim elementima i njihova uloga u životnim procesima. Činioci koji utiču na usvajanje i sadržaj mineralnih elemenata u biljci. Uloga mikroorganizama. Specifičnost zahteva pojedinih ukrasnih vrsta biljaka za hranljivim elementima. Svojstva i način delovanja hraniva (đubriva). Mikoriza. Načini otklanjanja nedostatka i viška osnovnih, stimulativnih i mikroelemenata u biljkama.Organska, mineralna i mikrobiološka hraniva, vrste, formulacije, način primene, doze, vreme prihranjivanja i dinamika. Uticaj hraniva na rast, kvalitet vitalnost i otpornost ukrasnih biljaka,  prijem sadnica, i dr.

Praktična nastava: Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe

Laboratorijske metode za utvrđivanje osnovnih elemenata u vegetativnim organima, kolorimetrija, fotometrija, AAS. Azot, fosfor, kalijum, kalcijum, magnezijum, sumpor, mikroelementi, gvožđe, bor, bakar, cink, i dr. Determinacija simptoma nedostatka i viška pojedinih mineralnih elemenata na vegetativnim organima ukrasnih biljaka. Metode utvrđivanja potreba za prihranjivanjem. Praktičan rad  na gajenju ukrasnih biljaka u peščanim i vodenim kulturama sa različitom kombinacijom makro i  mikroelemenata. Uticaj reakcije sredine, ES i supstrata na ishranu i rastenje.