+

Bolesti ukrasnih biljaka

Šifra predmeta: PA3521
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 6
Uslov: Dekorativna dendrologija, Ekofiziologija biljaka, Cvećarstvo

Upoznavanje sa najznačajnijim bolestima ukrasnog drveća, šiblja i cvetnih vrsta u rasadnicima, staklarama, urbanim sredinama, park šumama, prirodnim rezervatima i nacionalnim parkovima – mikozama, bakteriozama, virozama i parazitnim cvetnicama. Studenti se upoznaju sa bioekologijom uzročnika bolesti i metodama i sredstvima koja se koriste u suzbijanju bolesti

Osposobljenost studenata za postavljanje pravilne dijagnoze bolesti i pronalažanje adekvatnih mera zaštite

Teorijska nastava U opštem delu studenti se upoznaju sa zadatkom i značajom patologije ukrasnih biljaka kao primenjene naučne discipline, definicijom bolesti i njihovom klasifikacijom, kao i osnovnim pojmovima biljne patologije – patogeneza, epifitocije, imunitet i otpornost. Proučavaju se karakteristike gljiva, kao najznačajnijih uzročnika biljnih bolesti (morfologija, fiziologija, sistematika), zatim bakterije, virusi i parazitne cvetnice, simptomatologija i metode suzbijanja fitopatogenih organizama, karakteristike najvažnijih grupa fungicida i njihova primena. U posebnom delu izučavaju se značaj, etiologija i suzbijanje najznačajnijih mikoza, bakterioza i viroza drveća – uzročnika bolesti asimilacionih organa, bolesti kore, korena, sprovodnih sudova, truleži drveta, truleži semena, klice i poleganja ponika, kao i bolesti cvetnih kultura.

Praktična nastava: Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe

Načini determinacije patogena, osnovni ključevi za mikroskopsku determinaciju, pravljenje

stalnih mikroskopskih preparata, metode izolacije parazitnih organizama. Metode otkrivanja i

praćenja biljnih bolesti, sakupljanja i konzervisanja uzoraka.