+

Crtanje

Šifra predmeta: PA1104
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 5
Uslov: Bez uslova

Razvijanje sposobnosti i veština u likovnom oblikovanju.

Savladavanje tehnika i razvijanje veština u oblikovanju i likovnom predstavljanju prostora. Razvijanje sposobnosti procene karaktera oblika, prostora, boje i drugih likovnih vrednosti. Primena znanja o teoriji forme i likovnim vrednostima u oblikovanju i priprema za uključivanje u proces pejzažno-arhitektonskog projektovanja.

Teorijska nastava

Crtež kao likovna predstava. Vrste crteža (skica, studija, analitički crtež).

Osnovni elementi i principi likovnog oblikovanja (linija, tačka, površina, volumen, tekstura, senka, kompozicija, proporcija, perspektiva).

Praktična nastava

Crtanje zadatih prostornih postavki i otvorenih i zatvorenih prostora.

Ovladavanje tehnikama perspektivnog skraćenja, nizanja planova i materijalizacije u crtežu.

Crtački materijali i tehnike.