+

Nacrtna geometrija

Šifra predmeta: PA1103
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 6
Uslov: Nema uslova

Razvijanje sposobnosti percepcije trodimenzionalnog prostora i sticanja osnovnih veština za njegovo grafičko predstavljanje, kao i osposobljavanje za izučavanje projektantskih predmeta u okviru struke.

Saznjanja stečena tokom kursa omogućavaju studentima uspešno uključivanje u programe stručnih predmeta čime se osposobljavaju za sveobuhvatno i kreativno bavljenje inženjerskim problemima

Teorijska nastava

Uvod, koordinatizacija, vrste projiciranja, Monžove projekcije, geometrijski elementi prostora i njihovi međusobni odnosi, rotacija, transformacija, afinitet, kolineacija, pravilni poliedri, ravni preseci rogljastih tela, konusni preseci, međusobni prodori rogljastih tela, kotirana projekcija, perspektivne projekcije.

Praktična nastava: Drugi oblici nastave

Grafičke vežbe iz navedenih nastavnih jedinica