+

Pejzažnoarhitektonsko projektovanje 2

Šifra predmeta:
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 6
Uslov: položen predmet Pejzažnoarhitektonsko projektovanje 1

Osposobljavanje studenata – budućih stručnjaka za učešće u izradu projekata otvorenih gradskih prostora kao što su: trgovi, pešačke zone, pešačke ulice, pjacete i drugi javni gradski prostori srodnog karaktera.

Izrađeni projekti koji pokazuju stečenu veštinu projektovanja trgova, pjaceta, pešačkih zona i sličnih otvorenih gradskih prostora. Poznavanje i razumevanje karaktera i funkcionisanja takvih prostora.

Teorijska nastava:

Tipologija trgova, pjaceta i srodnih pešačkih prostora grada. Oblikovanje trgova, sadržaji (arhitektonski okvir, pločnik,  motivi trgova, fontane, spomenici, skulpture, zelenilo). Pjacete i platoi ispred javnih objekata. Ulični prostori. Pešačke zone i pešačke ulice. Gradski vrtovi – sadovi (skverovi). Umetničke prostorne instalacije i performansi na javnim otvorenim prostorima grada.

Praktična nastava: Drugi oblici nastave – studio

Rad u studiju na izradi projekata. Studenti samostalno ili u malim grupama rade projekat trga, pešačke zone ili sličnog prostora, prolazeći kroz proces izrade projekta od definisanja zadatka, istorijske analize, prostorne analize lokacije, konceptualizacije rešenja, izrade finalnog rešenja u vidu kompozicionog plana, oblikovanja detalja, do prezentacije rešenja. Pored toga, studenti se bave i temom prostorno-umetničkih instalacija i performansa u javnim gradskim prostorima.