+

Proizvodnja sadnog materijala

Šifra predmeta: PA3526
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 10
Uslov: nema

Ovladavanje osnovama proizvodnje sadnica ukrasnog drveća i žbunja i upoznavanje sa tehnikom i tehnologijom proizvodnje sadnog materijala.

Sticanje znanja i veština koji studentu omogućuju da radi u proizvodnji sadnica ukrasnog drveća i žbunja, kako u procesu razmnožavanja, tako i formirajući različite kategorije sadnica (od brzorastućih žbunova, do drvorednih sadnica). Poznavanje različitih metoda razmnožavanja (generativno, reznice, kalemljenje…) i tehnologija gajenja (klasično, kontejnerizovano) takođe su ishod ovog predmeta.

Teorijska nastava Značaj i mesto rasadničarstva u pejzažnoj arhitekturi i hortikulturi. Uslovi za organizaciju proizvodnje sadnica. Izbor staništa za rasadnik; klima i rasadnička proizvodnja. Zemljište i orografski uslovi. Prostorna organizacija rasadnika. Tehnički uslovi; objekti (proizvodni i neproizvodni); mehanizacija; ručni alat. Snabdevanje rasadnika vodom. Školovanje sadnica drveća;školovanje sadnica žbunja. Vađenje, klasiranje, brojanje, pakovanje i skladištenje sadnica. Školovanje sadnica drveća i žbunja u sudovima. Standardi. Generativno razmnožavanje. Metode vegetativnog razmnožavanja u rasadniku.

Praktična nastava: Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe

Rad u semenskoj laboratoriji, stakleniku i rasadniku Fakulteta. Determinacija reproduktivnog materijala, seminarski radovi.