+

Драгана Скочајић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 941
Е-маил: dragana.skocajic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 4
Консултације: уторак, 10.00‒13.00 часова

Драгана Скочајић рођена 24. јануара 1971. године у Београду. На Шумарском факултету у Београду дипломирала је на Одсеку за пејзажну архитектуру децембра 1996. године, а магистарски рад под називом „Утврђивање степена дормантности и оптималних предсетвених третмана семена врста рода Sorbus” одбранила је 14. новембра 2005. године и стекла звање магистра шумарских наука из области Пејзажне архитектуре. Докторску дисертацију под насловом „Рано утврђивање компатибилности Sato–zakura трешања и домаћих подлога спајањем калуса у условима in vitro” одбранила је 12. септембра 2016. године и тиме стекла научни степен доктора наука из области Пејзажне архитектуре и хортикултуре. До сада је ангажована на предметима основних, мастер и докторских студија. У периоду од 2011. до 2016. ангажована је на пројекту „Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавање”, потпројекта Украсне и инвазивне биљке у условима климатских промена – утицаји и адаптације (ЕВБ 43007/21), који финансира Министарство науке Србије. Као коаутор и аутор је објавила 90 научних и стручних радова и коаутор је једне националне монографије. Поред рада у настави учествовала је у организацији радионица са ученицима средњих и основних школа и са особама са сметњама у развоју (у оквиру хортикултурне терапије).

Ужа научна област

Пејзажна архитектура

Одабрани научни радови

  1. Skočajić D., Nešić M. (2020) Invasive Species: Routes of Introduction, Establishment, and Expansion. In: Leal Filho W., Azul A., Brandli L., Özuyar P., Wall T. (eds) Life on Land. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-71065-5, Online ISBN 978-3-319-71065-5
  2. Bjedov, I., Obratov-Petković, D., Čavlović, D., Nešić, M., Skočajić, D. (2018): The influence of climate change on invasive plants spreading in degraded native communities at several localities in Belgrade. In: Zlatić, M. Kostadinov, S. (Eds.) Soil and water resources protection in the changing environment. Advances in Geoecology 45. CATENA VERLAG: 161–171. ISBN 978-3-510-65418-5 M14
  3. Dragana M. Skočajić, Marija M. Nešić, Marina Ž. Nonić, Milica M. Fotirić Akšić, Mihailo N. Grbić, Matilda Š. Đukić, Mirjana T. Šijačić-Nikolić (2017): In Vitro Callus Induction from Adult Tissues of Japanese Flowering Cherry Trees and Two Cherry Rootstocks. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 45(2):392-399. DOI:10.15835/nbha45210899.
  4. Grbić, M., Skočajić D. (2017): Klijanje semena alohtonih drvenastih vrsta: dormantnost, predsetveni tretmani i efekti ekoloških faktora na njihov invazivni potencijal. U Obratov-Petković, D. (urednik) Ukrasne i invazivne biljke u uslovima klimatskih promena – Uticaji i adaptacije. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet. 201-234 ISBN: 978-86-7299-240-3. M45
  5. D. Đunisijević-Bojović, M. Đukić, D. Skočajić, S. Belanović-Simić, V. Maksimović (2017). Influence of iron acquisition mechanisms in plants on toxic metals uptake and translocation – significance for phytoremediation strategies on polluted soils, 2nd PTIM 2017 Proceedings book 2nd International Caparica Conference on Pollutant Toxic Ions and Molecules, Proteomass (Portugal), NOVA University of Lisbon, pp. 118 – 119, isbn: ISBN: 978-989-99639-8-6, Caparica, Portugal, 6. – 9. Nov, 2017
  6. Nonič M, Skočajić D,Šijačić-Nikolić M, Grbić M (2017): Variability of quantitative and qualitative characteristics of Fagus sylvatica ‘Purpurea’ clones produced by grafting, Notulae Botanicae Hoti Agrobotanici Cluj Napoca, vol. 45, no. 2, pp. 400 – 407, doi: 10.15835/nbha45210896, 2017.
  7. Marija Nešić, Dragica Obratov-Petković, Dragana Skočajić, Ivana Bjedov, Matilda Đukić, Danijela Đunisijević-Bojović (2016): Allelopathic potential of the invasive species Aster lanceolatus Willd., Periodicum Biologorum, Vol. 118, No. 1, 1-7, doi: 10.18054/pb.2016.118.1.2816. http://hrcak.srce.hr/156781
  8. Jelena Tomićević-Dublјević, Dragana Skočajić, Mihailo Grbić (2016): Climate changes and invasive plant species: raising the awareness of the public towards alien invasive plant species in the City of Belgrade. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 25, No. 11, 4680 – 4684, issn: 1018-4619.
  9. Đukić M, Đunisijević-Bojović D, Pavlović P, Mitrović M, Grbić M, Skočajić D, Lukić S (2014): Influence of Fe nutrition on photosynthesis in Pb treated Ailanthus altissima (Mill.) Swingle seedlings, Polish Journal of Environmental sciences, Vol. 23, No. 5, 1565 – 1571, isbn: 1230-1485.
  10. Đunisijević Bojović, D., M. Đukić, V. Maksimović, D. Skočajić, Lj. Suručić. (2012). The effects of iron deficiency on lead acumulation in Ailanthus altissima (Mill.) Swingle seedlings. Journal of Environmental Quality. 41:1517-1524