+

Projektovanje vrtova

Šifra predmeta: PA2418
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 7
Uslov: položeni predmeti: Elementi pejzažnoarhitektonskog projektovanja 1

Osposobljavanje studenata za izradu projekata vrtova u profesionalnoj praksi.

Poznavanje i razumevanja procesa kreiranja vrtova i drugih prostora eksterijera kuće. Izrađeni projekti koji pokazuju stečenu veštinu vrtnog dizajna.

Teorijska nastava:

Uvod – projektovanje vrtova kao deo uređivanja prostora. Stanovanje i potreba za uređenim vrtom. Arhetipi vrta. Savremena vrtna umetnost.

Faktori koji utiču na uređivanje vrta: podneblje, tradicija, lokacija, urbanistički uslovi, veličina i oblik placa, arhitektura kuće, broj i struktura korisnika, aktivnosti korisnika…

Prostorna struktura (organizacija) vrta: predvrt, bočni deo vrta, vrt iza kuće.

Funkcionalna struktura vrta: zona predvrta, terasa, zona mirnog odmora – pacio, zona rekreacije, prostor za hobi (povrtnjak, voćnjak), komunikacije u vrtu, vizuelne veze, vizuelne barijere, tačke i reperi itd.

Elementi fizičke strukture vrta: kuća i  njen uticaj na uređenje vrta, reljef, vodeni elementi, biljke (principi rasporeda i izbora vrsta), vrtno-arhitektonski elementi (ograde, kapije, vrtni bazeni, pergole…), zastori. Tehnička infrastruktura vrta (osvetljenje, vodovod i dr.).

Tipovi vrtova. Tipovi vrtova u odnosu na tip kuće (kuće u nizu, dvojne kuće, samostalne..), u odnosu na dominantan sadržaj, tipovi po stilu oblikovanja. Regionalni vrtovi: mediteranski vrt, seoski, gradski, planinski… Tematski vrtovi: vodeni vrt, začinski vrt, kameni vrt…

Kućni atrijum. Lođe, balkoni i terase. Krovni vrt.

Elementi tradicionalnih vrtova Srbije.

Praktična nastava: Drugi oblici nastave – studio

Vežbe su organizovane kao rad u studiju na izradi projekata. Studenti tokom semestra rade projekte uređenja vrta, prolazeći kroz proces izrade projekta od definisanja zadatka, prostorne analize lokacije, konceptualizacije rešenja, izrade kompozicionog plana,  oblikovanja detalja, do finalizacije grafičkog prikaza.