+

Marketing šumskih proizvoda

Šifra predmeta: Š4844V
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 3
Uslov:

Cilj predmeta je da razgraniči pojmove i odnose u sferi marketinga drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda kako bi se omogućilo uspešno planiranje i sprovođenje aktivnosti vezanih za plasman tih proizvoda na tržištu kroz dobro osmišljen i vođen marketing. Ovim će se doprineti raspolaganju znanjima koja omogućavaju da se uspešno rešavaju zadaci i problemi iz oblasti marketinga u oblasti šumarstva, odnosno da se na tržištu na najbolji način plasira proizvodni program. Neke od jedinica koje će biti izučavane u okviru predmeta su: Pojam i funkcije marketinga, 4P marketing, Marketing aktivnosti, Marketing šumskih proizvoda. Posebna analiza orijentacije proizvodnja-plasman, kupac-marketing, kroz praktične primere iz trgovine šumskim proizvodima. Kroz informacione tehnologije i e-poslovanje upoznavanje studenata sa savremenim principima i tehnikama marketinga primenljivim u svetu. Posebna pažnja se posvećuje metodama i tehnikama istraživanja marketinga (benčmarking i sl.). Tržište kroz definisanje ciljnog tržišta, diferenciranje, pozicioniranje i sl. Mareting proizvoda šumarstva se pojavljuje kao potreba savremenog plasmana šumskih proizvoda kroz pojam brendiranja, sertifikaciju i njenu marketinšku funkciju u šumarstvu (pojam sertifikata, sertifikaciju šuma i NDŠP).