+

Preduzetništvo i mala i srednja preduzeća u šumarstvu

Šifra predmeta: Š4844A
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 3
Uslov:

Da omogući sticanje znanja o preduzetništvu i preduzetničkom poslovanju u šumarstvu;  Osnovnim karakteristikama i značaju malih i srednjih preduzeća (MSP), posebno u sektoru šumarstva; Strateškim, zakonodavnim i isntitucionalnim okvirima, koji utiču na poslovanje MSP u šumarstvu; Programima, merama i aktivnostima koje se odnose na formiranje i upravljanje MSP; Primeni i prezentovanju biznis planova; Oblicima povezivanja MSP i Merama podrške razvoju MSP.

Stečena znanja će omogućiti studentima razvijanje preduzetničkih ideja i uspešno rešavanje problema iz oblasti preduzetničkog poslovanja u okviru šumarske struke. Studenti će biti osposobljeni za definisanje i razvoj preduzetničkih ideja, pripremu dokumentacije za izradu „biznis planova“ i izradu plana organizacije i upravljanja (deo strukture „biznis plana“), kao i za primenu znanja u organizovanju i vođenju malog biznisa.

Teorijska nastava: Preduzetništvo (pojam i razvoj); Preduzetnik (pojam, karakteristike, uloge); Preduzetničko poslovanje u šumarstvu (interesne grupe, vizija preduzeća, poslovni ciljevi preduzeća, formulisanje ciljeva); MSP (istorijski aspekt, mesto i uloga u evropskoj i domaćoj privredi, oblici organizacije, pojam, značaj i karakteristike MSP u šumarstvu); Strateški, zakonodavni i institucionalni okviri MSP; Osnivanje MSP (započinjanje sopstvenog biznisa u šumarstvu); Menadžment MSP (planiranje, organizovanje, rukovođenje i kontroling); Biznis plan (pojam, svrha i primena, struktura dokumentacije neophodne za pokretanje poslovanja); Organizovanje MSP (poslovna udruženja  i klasteri), Podrška razvoju MSP.

Praktična nastava: Analiza slučajeva iz prakse – primeri najbolje prakse iz zemlje i inostranstva, Osnivanje preduzeća u šumarstvu – grupni rad uz mentorstvo nastavnika i saradnika, i Izrada plana organizacije i upravljanja (integralni deo strukture „biznis plana“) – grupni rad uz mentorstvo nastavnika i saradnika.