+

Produkcija i prirast biomase brzorastućih šuma i šumskih plantaža

Šifra predmeta: Š4844B
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 3
Uslov:

Ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima o nivou produkcije i prirastu biomase brzorastućih šuma i šumskih plantaža. Usvajajući niz informacija o produkciji i prirastu biomase i njihovoj zavisnosti od dejstva brojnih faktora, studenti stiču znanja koja im, pored stalih, omogućavaju da inoviraju i unaprede postojeće načine gazdovanja šumama, šumskim plantažama i šumskim ekosistemima i time u značajnoj meri doprinesu ublažavanju efekata klimastkih promena i održivom razvoju potencijala Republike Srbije.

Osposobljenost za rad u praksi na poslovima proizvodnje dendromase i biomase, koja se ogleda kroz sposobnost samostalnog i adekvatnog zaključivanja o produkcionimm ciljevima i u skladu sa tim o mogućem nivou produkcije, optimalnoj gustini sadnje i optimalnom vremenskom okviru (dužini produkcionog ciklusa).  Na taj način studenti se osposobljavaju da, prilikom planiranja i odlučivanja o korišćenju brzorastućih šumskih objekata,  donose validne odluke na različitim nivoima odlučivanja.

Teorijska nastava : Šumska biomasa i elementi koji je čine, Istorijski prikaz istraživanja produkcije i prirasta biomase šumskih stabala, šumskih sastojina i šumskih plantaža u Srbiji i Svetu, Značaj utvrđivanja nivoa produkcije i prirasta biomase za moderno šumarstvo, ekologiju i održivi razvoj Srbije, Metode izučavanja i rada, Izučavanje različitih faktora koji opredeljuju nivo produkcije i prirasta biomase brzorastućih šuma i šumskih plantaža, Utvrđivanje karakteritika prirasta biomase stabala, sastojina i plantaža i definisanje optimalne gustine sadnje i potrebne dužine produkcionog ciklusa – ophodnje u cilju postizanja maksimalnih efekata gazdovanja brzorastućim objektima.

Praktična nastava: Obuhvata rad na terenu, laboratorijski rad i obradu zadataka vezanih za utvrđivanje zakonitosti i kvantifikovanje prirasta biomase šumskih stabala, šumskih sastojina i šumskih plantaža u zavisnosti od vrste drveća, gustine sadnje i boniteta staništa.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe