+

Sistematika lekovitog bilja

Šifra predmeta: Š1211A
Studijski program: Odseka za Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni u drugom semestru
Broj ESPB: 4
Uslov: Položena Šumarska botanika i anatomija drveta

da studentima pruži potrebna fundamentalna i praktična znanja iz ove oblasti

Posedovanje neophodnog znanja iz oblasti Sistematike lekovitog bilja; poznavanje značaja i korišćenja lekovitog bilja

Teorijska nastava: Sistematika lekovitog bilja i njen razvoj. Ekstrakti, delovi biljke za lečenje. Aromatičnost. Delovi biljke od kojih se koriste aromati (autohtone, alohtone). Trendovi interesovanja o lekovitom bilju. Sveopšte interesovanje za alternativna lečenja, a time i za lekovito bilje. Traganje za starim- tradicionalnim metodama lečenja biljem. Značaj savremene proizvodnje lekovitog bilja.  Morfološke osobine (opis vegetativnih i fruktifikacionih organa) i komparativne prednosti vrsta unutar roda

Faze razvoja vegetativnih i fruktifikacionih organa. Berba (vreme i način berbe).  Primarna prerada i upotreba. Sušenje. Izdvajanje etarskih ulja. Skladištenje. Pakovanje. Održavanje koje će vremenski obezbediti postojanost kvaliteta.  Hemijski sastav lekovitog bilja (alkaloidi, heterozidi, taninske droge, saponinske droge, aromatične droge, etarska ulja, smole i balsami.

Praktična nastava: Studenti će kroz jednodnevne izlete na terenu biti obučeni kako da prepoznaju lekovite biljki, kako da ih sakupljaju i na kraju herbarizuju. U obavezi su da napreve herbarijum za usmeni deo ispita