+

Šumarska politika i zakonodavstvo

Šifra predmeta: Š4740B
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 3
Uslov:

Da studentima pruži potrebna osnovna znanja, koja će im omogućiti da razumeju smisao ciljeva i mera koje se preduzimaju u sektoru šumarstva i uzmu aktivno učešće u njihovom kreiranju i sprovođenju.

Raspolaganje znanjima koja omogućavaju uspešno praćenje nastave na predmetima diplomskih (master) i doktorskih studija, razumevanje problema strateškog upravljanja u oblasti šumarstva i osnova za kasniju pripremu stručnog ispita („državni ispit“).

Teorijska nastava: Ekonomska politika i prirodni izvori kao osnova ekonomske politike (pojam, ciljevi i metode ekonomske politike, vrste ekonomskih politika, pojam i vrste prirodnih resursa, šume kao obnovljivi prirodni resurs), Pojam šumarske politike (pojam i struktura šumarske politike, istorijski razvoj), Principi i ciljevi šumarske politike (pojam i podela, kreiranje i sprovođenje ciljeva šumarske politike, struktuiranje, sistematizacija, rangiranje i usklađivanje ciljeva šumarske politike), Metode i sredstva šumarske politike i NŠP (pojam i vrste metoda šumarske politike, pojam i vrste sredstava šumarske politike, pojam, cilj i svrha Nacionalnog šumarskog programa (NŠP)), Akteri šumarske politike i uticaj okruženja (pojam aktera šumarske politike i njihova uloga, pojam okruženja, kriterijumi i podela faktora okruženja), Šumarsko zakonodavstvo (pojam prava i odnos prava i ekonomije, sektor šumarstva i njegovo pravno utemeljenje), Vrste i svrha pravnih dokumenata u šumarstvu (vrste pravnih akata, Ustav, zakoni i uredbe), Ustav i Zakon o šumama (ustavno regulisanje upotrebe prirodnih izvora,  Zakon o šumama i njegova uloga u razvoju šumarstva).

Praktična nastava: /

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe: /