+

Ekonomika šumarstva

Šifra predmeta: Š4738
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 5
Uslov:

Da pruži potrebna ekonomska znanja, koja će omogućiti uspešno rešavanje zadataka i savladavanje problema iz oblasti ekonomike poslovanja, odnosno da u uslovima tržišne ekonomije omogući proizvodnju i poslovanje sa profitom. U tom smislu, potreno je upoznati se sa opštim ekonomskim zakonitostima koje vladaju u proizvodnji i prometu proizvoda šumarstva, značaju i problemima proste i proširene reprodukcije u šumarstvu, funkcijama i zadacima preduzeća u šumarstvu i angažovanju sredstva u proizvodnji i njihovim ekonomskim efektima.

Raspolaganje znanjima koja će studentima omogućiti  da uspešno rešavaju zadatke i probleme iz oblasti ekonomike poslovanja (osposobljavanje da bi se shvatio smisao i svrha aktivnosti u sferi ekonomike šumarstva – teorijska znanja), odnosno da u uslovima tržišne ekonomije proizvode i posluju sa profitom (da izračunavaju pokazatelje ekonomske uspešnosti poslovanja preduzeća, obave kalkulaciju troškova, izvrše procenu vrednosti šuma, obračunaju finansijsku ophodnju i procene isplativost investicija u šumarstvu – praktična znanja i veštine).

Teorijska nastava: Uvod u ekonomiku šumarstva, Proizvodnja u šumarstvu, Tržište proizvoda šumarstva, Ekonomski aspekti šumskih šteta, Novac kao sredstvo u razmeni dobara, Planiranje proizvodnje u šumarstvu, Vrednost šume, Šumsko-privredno preduzeće (vrste i oblici organizovanja), Angažovanje i kruženje sredstava u proizvodnji, Troškovi, Pokazatelji uspešnosti poslovanja, Formiranje i raspodela ukupnog prihoda, Finansijska analiza poslovanja preduzeća i Investicije u šumarstvu.

Praktična nastava: Izrada model ponude i tražnje proizvoda šumarstva, Izračunavanje finansijske ophodnje (po kriterijumu neto-sadašnje vrednosti, prosečne neto-sadašnje vrednosti i magrinalne vrednosti), Računanje vrednosti šume po metodu neto-sadašnje vrednosti (uz primenu metode „modelnog krojenja“), Amortizacija i revalorizacija osnovnih sredstava, Izračunavanje sume potrebnih obrtnih sredstava, Izračunavanje i analiza prihoda preduzeća u šumarstvu i Analiza bilansa (horizontalna i vertikalna analiza).

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe: /