+

Šumarska fitocenologija

Šifra predmeta: Š2313
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Status predmeta: obavezan-II godina studija-III semestar
Broj ESPB: 5
Uslov: Dendrologija

Zadatak predmeta Šumarska fitocenologija je da studente upozna sa osnovnim metodama proučavanja vegetacije i da im omogući korišćenje tih znanja.

Znanja stečena na predmetu Šumarska fitocenologija služi kao osnova za čitav niz stručnih šumarskih disciplina i imaju višestruki značaj u šumarskoj praksi.

Teorijska nastava

Na ovom predmetu studenti uče pojedine oblasti fitocenologije: sinmorfologiju, sintaksonomiju, sinhorologiju, sinhronologiju, sinekologiju, sindinamiku i eksperimentalnu fitocenologiju. Studenti uče zoniranje šumske vegetacije planete Zemlje, zoniranje vegetacije Evrope i jugoistočne Evrope.  Biće dato zoniranje šumske vegetacije Srbije i pregled šumske vegetacije po razredima, redovima i svezama. Daje se pregled najznačajnijih šumskih asocijacija u Srbiji, njihovo rasprostranjenje i floristički sastav.

Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

Na vežbama (laboratorijska nastava) studenti uče tehniku uzimanje fitocenološkog snimka, izradu fitocenološke tabele, izradu spektara flornih elemenata i životnih oblika, korišćenje i izradu vegetacijskih karata i profila. Osim toga, obrađuju se najvažnije fitocenoze i njihov floristički sastav, na osnovu herbarskog materijala.

Praktična nastava se održava u šumama u okolini Beograda gde studenti uče najznačajnije šumske fitocenoze.