+

Šumarska genetika

Šifra predmeta: Š2315
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 5
Uslov: Nema

Upoznavanje sa teorijskim osnovama procesa promenljivosti, nasleđivanja i uzroka ontogenetskog razvitka organizama.

Posedovanje neophodnog znanja iz genetike kao teorijske discipline, koja predstavlja osnovu savremenom oplemenjivanju biljaka, konzervaciji i usmerenom korišćenju šumskih genetičkih resursa.

Teorijska nastava: 1. Uvodno predavanje (2); 2.Osnove citogenetike: građa ćelije, morfologija i građa hromozoma, ćelijske deobe (4); 3.Osnove transmisione genetike: monohibridno, dihibridno i polihibridno nasleđivanje, povratno i test ukrštanje (4); 4. Interakcija nasledne osnove (2); 5. Nasleđivanje pola i nasleđivanje vezano za pol (2); 6. Oblici promenljivosti i njihova klasifikacija (6); 7.Biohemijske osnove naslednog procesa (4); 8. Genetske osnove ontogeneze-genetička kontrola morfo-fiziološke diferencijacije i metabolizma, priroda veze između gena i biohemijskih reakcija, ontogenetska adaptacija (2); 9. Genetika populacije i genetičke osnove evolucije (4).

Praktična nastava: 1.Uvod: Upoznavanje sa načinom organizacije vežbi, pravima i obavezama studenata (2); 2. Osnovne informacije o hromozomima:  determinacija u ćeliji, upoznavanje sa morfologijom i varijabilnošću, izrada kariotipa smrče (4); 3. Deoba ćelija: analiza mikroskopskih preparata (6); 4. Obrazovanje polnih ćelija kod biljaka (2); 5. Oplođenje kod biljaka: kod skrivenosemenica i golosemenica (4); 6. Hibridološke metod genetičke analize: mononibridno, dihibridno i polihibridno ukrštanje; povratno i test ukrštanje-zadaci (10); 7. Nasleđivanje pola i nasleđivanje vezano za pol: hromozomsko objašnjenje mehanizma determinacije pola-zadaci (2).