+

Trgovina šumskim proizvodima

Šifra predmeta: Š4737
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 2
Uslov:

Da razumeju pojmove i odnose u sferi robnog prometa, posebno iz oblasti trgovine drvetom i drugim nedrvnim šumskim proizvodima, i da omogući uspešno planiranje i sprovođenje aktivnosti vezanih za plasman tih proizvoda na tržištu kroz dobro osmišljen i vođen marketing.

Raspolaganje znanjima koja omogućavaju da se uspešno rešavaju zadaci i problemi iz oblasti trgovine i robne razmene u oblasti šumarstva, odnosno da se na tržištu na najbolji način valorizuje proizvodni program.

Oblici prodaje drveta (licitacije – vrste, oglašavanje, učesnici, sprovođenje, komplot, submisije i prodaja po šumskoj taksi, prodaja po cenovniku,  dugoročni ugovori), Unutrašnji robni promet (pojam, vrste i akteri unutrašnje trgovine, razvoj trgovačke mreže unutrašnje trgovine drvetom i proizvodima od drveta), Spoljnotrgovinski promet (struktura i oblici spoljnotrgovinskog prometa, istorijski razvoj spoljne trgovine – merkantilizam, protekcionizam, ekstraprotekcionizam i liberalizam,  režimi spoljne trgovine i mere ograničenja – stimulacije, restrikcije, kompenzacije, liberalizacija i stimulacija izvoza, vezani spoljnotrgovinski poslovi, poslovi dorade/oplemenjivanja i reeksporta, organi i ustanove u spoljnoj trgovini), Carine i špedicija (pojam, funkcije, vrste i uloga, carinsko područje, carinska tarifa, carinske unije i carinska kontrola, pojam, funkcije i uloga špedicije i vrste usluga), Tehnika trgovine drvetom (ugovori o kupoprodaji, ugovori o trgovinskom zastupanju, forme, značenje pojedinih elemenata, međunarodne trgovinske komore, arbitraža i rešavanje reklamacija u međunarodnoj trgovini drvetom, akreditiv – pojam, značaj i vrste akreditiva, trgovačka dokumenta – transportna dokumenta, carinska dokumenta, dokumenta o osiguranju robe, uverenja i atesti), Banke i bankarski poslovi (pojam, vrste i funkcije banaka, bankarski poslovi, međunarodni monetarni sistem), Primena standarda u trgovini drvetom (merenje i preuzimanja – dimenzije, kvalitet, otprema trupaca i prostornog drveta, dokumenta, JUS EN standardi u šumarstvu za trupce i rezanu građu, INCOTERMS pravila u međunarodnoj trgovini drvetom – značaj, potreba, podela i objašnjenje klauzula,