+

Lepljenje u finalnoj preradi drveta

Šifra predmeta: TMP36A4
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Položeni svi ispiti iz predhodnih godina studiranja

Osposobljavanje studenata da mogu samostalno voditi procese lepljenja u proizvodnji proizvoda u finalnoj preradi drveta, kako u zanatskim tako i većim industrijskim pogonima. Na osnovu stečenih znanja, na ovom kursu, studenti će biti osposobljeni da donose odluke pri nabavci opreme za lepljenje u pogonima finalne prerade drveta kao i zanatskim radionicama.

U potpunosti ispunjen postavljeni cilj predmeta

Teorijska nastava : Uvod, pregled teorije adhezije, opšta klasifikacije adheziva sa sa težištom na klasifikaciji adheziva u finalnoj preradi drveta. Procesi lepljenja u finalnoj preradi drveta: lepljenje gredica od masiva u cilju povećanja dimezija (nstavljanje po dužini, širini i debljini)- izbor i priprema lepaka, uređaji za lepljenje, režimi lepljenja; lepljenje gredica pri njihovom spajanju u ramove, postolja i korpuse – izbor i priprema lepaka, uređaji za lepljenje, režimi lepljenja;  lepljenje u proizvodnji stolica – izbor i priprema lepaka, uređaji za lepljenje, režimi lepljenja; spajanje listova dekorativnih furnira u furnirske plašteve  – izbor i priprema lepaka, uređaji za lepljenje, režimi lepljenja; oblaganje širih ravnih površina ploča na bazi drvveta furnirima, folijama i laminatima  – izbor i priprema lepaka, uređaji za lepljenje, režimi lepljenja; oplemenjavanje reljefnih površina ploča na bazi drveta furnirima i folijama  – izbor i priprema lepaka, uređaji za lepljenje, režimi lepljenja;  oblaganje profilisanih rubova ploča postforming i softforming postupkom, oblaganje rubova ploča: termoplastičnim postupkom, hladnim livenjem i preklapanjem  – izbor i priprema lepaka, uređaji za lepljenje, režimi lepljenja

Praktična nastava:

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe

Proračun tehnoloških kapaciteta linija, potrebnih količina adheziva, određivanje režima obrade- lepljenje gredica od masiva u cilju povećanja dimezija (nstavljanje po dužini, širini i debljini)- izbor i priprema lepaka, uređaji za lepljenje, režimi lepljenja; lepljenje gredica pri njihovom spajanju u ramove, postolja i korpuse – izbor i priprema lepaka, uređaji za lepljenje, režimi lepljenja;  lepljenje u proizvodnji stolica – izbor i priprema lepaka, uređaji za lepljenje, režimi lepljenja; spajanje dekorativnih listova furnira u furnirske plašteve  – izbor i priprema lepaka, uređaji za lepljenje, režimi lepljenja; oblaganje širih ravnih površina ploča na bazi drvveta furnirima, folijama i laminatima  – izbor i priprema lepaka, uređaji za lepljenje, režimi lepljenja; oplemenjavanje reljefnih površina ploča na bazi drveta furnirima i folijama  – izbor i priprema lepaka, uređaji za lepljenje, režimi lepljenja; lepljenje u tapetarskoj proizvodnji, uređaji za lepljenje i režimi lepljenja; oblaganje profilisanih rubova ploča postforming i softforming postupkom, oblaganje rubova ploča: termoplastičnim postupkom, hladnim livenjem i preklapanjem  – izbor i priprema lepaka, uređaji za lepljenje, režimi lepljenja;