+

Menadžment drvne biomase

Šifra predmeta: TMP36C3
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni (VI semestar)
Broj ESPB: 6
Uslov: Nema

Upoznavanje studenata sa vrstama, karakteristikama, pogodnostima za korišćenje i doprinosu drvne biomase kao obnovljivog izvora energije ublažavanju klimatskih promena.

Osposobljavanje studenata za profesionalno bavljenje poslovima iz domena menadžmenta drvnih biogoriva,  kreiranja politike obnovljivih izvora energije u preduzećima drvne industrije i učešća u projektima izgranje i rukovođenja preduzeća za njihovu proizvodnju.

Teorijska nastava: Pojam, vrste i karakteristike drvne biomase i drvnih biogoriva. Ogrevno i cepano drvo iz industrijskih postrojenja. Drvni ostatak-forme i karakteristike. Drvna sečka. Drvni briketi. Drvni peleti. Izvori i lanac snabdevanja. Proizvodnja i karakteristike drvenog uglja iz industrijskih postrojenja. Tipovi retorti. Karakteristike, potrošnja drveta, pakovanje i distribucija. Kalorijska vrednost. Ugljena prašina. Jedinice mere i koeficijenti za preračunavanje u metre kubne kompaktnog drveta. Potrošnja drvnih biogoriva u Srbiji ukupno i po pojedinim kategorijama potrošača. Izvoz i uvoz drvnih biogoriva. Najznačajnija tržišta. Cene. Kanali distribucije.  Potrošnja drvne sečke, briketa, peleta i drvenog uglja u Srbiji ukupno i po pojedinim kategorijama potrošača. Izvoz i uvoz drvnih biogoriva. Najznačajnija tržišta. Cene. Kanali distribucije. Mapa proizvođača i proizvedene količine. Bilans drvnih biogoriva i učešće drvne energije u ukupnoj finalnoj potrošnji u Republici Srbiji. Struktura bilansa. Komparativna analiza bilansa drvnih biogoriva Srbije i izabranih zemalja EU. Efekti korišćenja drvnih biogoriva-primeri dobre prakse u Srbiji i izabranim zemljama EU. Karbon krediti i drvna biogoriva.

Vežbe:  EN standardi za drvna biogoriva: EN 14961-1, 2,3,4, 5,6. Atesti, sertifikati i deklaracije proizvođača za drvna biogoriva kao tržišni instrumenti. Primeri dobre prakse u Austriji, Italiji i Srbiji. Evropske šeme eko sertifikacije za drvna biogoriva: EN plus šema sertifikacije. SWAN“, „Blue Angel“ i „UZ 38“. Nordijska šema sertifikacije. Karakteristike i tržište uređaja za sagorevanje drvnih goriva-kotlovi i peći u Srbiji i u izabranim zemljama EU. Razvoj tržišta. Mapa proizvođača kotlova i peći u Srbiji. Izvoz i uvoz. Primeri dobre prakse-Austrija, Nemačka, Srbija. Istraživanje tržišta drvnih biogoriva na zadatu temu za potrebe seminarskog rada.

Praktična nastava se izvodi u preduzećima drvne industrije na teritoriji grada Beograda.