+

Operaciona istraživanja

Šifra predmeta: TMP35C3
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Predmeti sa 1, 2 i 3 godine

Obezbeđenje znanja neophodnih za implementaciju matematičkog metoda u postupku jednokriterijumskog odlučivanja. Samo na taj način moguće je postići optimizaciju funkcionisanja proizvodnih sistema pri postojanju određenih ograničenja i poremećaja koje generiše sam sistem, ili njegovo okruženje.

Osposobljavanje budućih inženjera za matematičku interpretaciju definisanja stanja i promena kroz koje prolaze proizvodni sistemi.

Teorijska nastava

Nastavni program obuhvata 4 (četiri) oblasti (celine):

LINEARNO PROGRAMIRANJE obuhvata 3 (tri) metode, koje rešavaju probleme u slučajevima kada su ograničenja, kojima su podvrgnute promenljive, linearnog tipa i kada se iste promenljive javljaju u ograničenjima. Takođe, i funkcija cilja predstavlja linernu zavisnost promenljivih. Obuhvaćene su sledeće metode: Grafički metod, Algebarski metod i Rasporedni problem.

MREŽNO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE je nezamenljiva metoda u procesu planiranja i upravljanja projektima. Obuhvata 4 (četiri) etape: Analiza strukture, Analiza vremena (CPM i PERT), Analiza troškova i Analiza ograničenih resursa u funkciji vremena.

UPRAVLJANJE ZALIHAMA podrazumeva matematičko modeliranje optimalne strategije upravljanja zalihama u slučajevima konstantne potrošnje (vreme između dve nabavke, veličina zalihe, minimalni troškovi i td.).  

MASOVNO USLUŽIVANJE  ima za cilj definisanje kvantitativnih karakteristika u masovnim procesima. Na taj način dobija se kvantitativni pokazatelj uticaja nekog podsistema na drugi, ili druge podsisteme.

Praktična nastava

Na časovima vežbi, studenti rešavaju probleme. Probleme rešavaju klasičnim, ručnim postupkom i sa podrškom računara, uz korišćenje odgovarajućeg softvera.