+

Iverice, vlaknatice i drvoplastične mase

Šifra predmeta: TMP3520
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 6
Uslov: prema Pravilniku o obavljanju terenske nastave, školske prakse i stručne ekskurzije - član 7

Osposobljavanje sudenata da stručna i naučna saznanja stečena na predavanjima i vežbama uspešno primene u praksi uz savladavanje praktičnih znanja o ključnim tehnološkim parametrima izrade ploča iverica i vlaknatica, toku i povezanosti pojenih operacija, karakteristikama opreme i principima uspostavljanja kvaliteta i kontrole gotovih proizvoda.

Jasnije razumevanje i sticanje praktičnih iskustava u uspostavljanju proizvodnje i kontroli tehnološkog procesa izrade ploča iverica i vlaknatica.

Terenska nastava podrazumeva upoznavanje studenata sa prostornim rasporedom tehnoloških faza proizvodnje, radnih mašina i sredstva transporta, protoka drvnog materijala i repromaterijala u procesu izrade ploča iverica i vlaknatica. Nastava se odvija u fabrikama koje poseduju odgovarajuću tehnologiju po grupama studenata u prisustvu nastavnika i asistenata. Studenti se prvo upoznaju sa celokupnim tehnološkim postupkom koji prikazuju u izveštaju u vidu toka procesa proizvodnje. Zatima praktičano rade u manjim grupama, prema unapred odeđenom zadatku. Snimaju, zapisuju i analiziraju podatake pojedinih tehnoloških operacija tako što indetifikuju karakteristike mašina, opisuju način njihovog rada, povezanost sa drugim operacijama, izračunavaju kapacitet s obzirom na podešenost parametara rada mašine, izačunavaju gibitke u materijalu, konstatuju nedostatke, i konačno na osnovu analize podataka daju predlog za poboljšanje kvaliteta izlaznog materijala. Na osnovu svih podataka studenti sastavljaju Dnevnik prakse u vidu elaborata i prezentacije. Na završnom času prikazuju pripremljenu prezentaciju pomoću koje ističu metode i načine rešavanje uočenih praktičnih nedostataka, uz interaktivnu diskusiju sa svojim kolegama i nastavnicima. Na osnovu ovih elemenata nastavnici procenjuju kvalitet elaborata i prikazane prezentacije i dodeljuju odgovarajući broj poena.