+

Konstrukcije proizvoda od drveta

Šifra predmeta:
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske (I stepen)
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB: 8
Uslov: Bez uslova

Kvalitetnije savladavanje gradiva predviđenog programom nastave.

Osposobljavanje studenta da sintetizuje teorijsko i praktično znanje.

Prati sadržaj teorijske nastave.