+

Бисерка Несторовић

Професор у пензији
Телефон: +381 (11) 3053 819; +381 (11) 3053 986
Е-маил: biserka.nestorovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 54
Консултације: Конструкције намештаја и производа од дрвета: четвртак, 12‒14 часова Тапацирани намештај: петак, 12‒14 часова

Рођена је 24. 10. 1952. године у Задру. Основну и средњу Архитектонску техничку школу завршила је у Београду. Дипломирала је 1977. године на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету. Магистарски рад одбранила је 5. 7. 1988. године на Универзитету Београду ‒Шумарском факултету. Докторску дисертацију одбранила је 27. 12. 2010. године на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету.
Кретање у служби:
После дипломирања запослила се у Дрвном комбинату “Београд” Макиш, који се бавио производњом грађевинске столарије и опремањем ентеријера. На Шумарском факултету ангажована је од  04.03.1980. године  када је бирана за асистента-приправника. Као асистент ангажована је у настави на Универзитету уметности, Факултет примењених уметности и дизајна од 1994 до 1996. године. Стручно се усавршавала на  College of Aeronautics, Cranfield Impact Center, Cranfield Institute of Tehnology  y Великој Британији  1993. године, као и  у лабораторији Forintek Canada Corporation, Research Western Laboratory, Vancouver Canada и на универзитету University of British Columbia, Department of Wood Science, Canada 2003. године.

Учествује у раду Лабораторије за контролу квалитета од 1980. godine.

Руководилац  је Завода за контролу квалитета намештаја од 2010. године.

Каснији избори за:

 • Асистента: 2006.године
 • Доцента: 2011. године
 • Ванредни професор: 2016. године, на ужој научној области Финална прерада дрвета.

Чланство у домаћим и међународним организацијама:
Инситут за стандардизацију – члан комисијa KST D136 i KST D162 за намештај и грађевинску столарију; Инжењерска комора Србије, Београд, Српско удружење за геометрију и графику – СУГИГ, ISGG –International Society for Geometry and Graphics.
Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије:
Сама или са коауторима до 2017. године објавила је 39 радова. Од тога је аутор монографије националног значаја (додатна литература за мастер и докторске студије) и једног приручника, 3 рада у међународним часописима, 12 радова на међународним скуповима (10 радова штампано у целини и 2 рада у изводу), 6 радова у водећим часописима националног значаја, 15 радова у часопису националног значаја. Учесник 7 пројеката које је финансирало Министарство просвете и науке и 2 пројекта (студије) која је финансирала привреда. Координатор је међународног CEEPUS III пројекта CIII-SI-0719-04-1516, A.L.I.C.E. од 2013. до 2016. и надаље. Омогућила је међународну размену студента и наставника. У наведеном периоду 11 студената Шумарског факултета, ТМП одсека, боравило 41 месец на иностраним факултетима и универзитетима.

Ужа научна област

Финална прерада дрвета

Област истраживања

Конструкције намештаја; примена методе коначних елемената; ламелирано дрво; контрола квалитета намештаја; тапацирани намештај; 3Д опичка мерења; чврстоћа спојева.

 

Одабрани научни радови

 • Nestorović, B., Skakić, D., Grbac, I. (2011): Determining the Characteristics of Composite Structure Laminae by Optical 3D Measurement of Deformation with Numerical Analysis. Drvna industrija: Scientific and professional journal of wood technology, 62(3). doi:10.5552/drind.2011.1103.
 • Б. Несторовић, И. Грбац: Validation numerical modeling with 3D optical measurement deformations, 22. International Scientific Conference Дрво је прво – Изазов сектора пред уласком у ЕУ. University of Zagreb, Faculty of Forestry, Zagreb Fair Ambienta, Proceedings, 2011, pp. 141‒148.
 • Т. Манески, Б. Несторовић: Validation numerical modeling with 3D optical measurement of deformation of foldable plastic packaging failure, САЈ, Volume 3, No 2, 2011. (pp. 152‒162).
 • Б. Несторовић, И. Грбац, П. Несторовић: Experimental Determination of Elastic Constants of Veneer Composits, 23. International Scientific Conference Wood is Good – with knowledge and technology to a competitive forestry and wood technology sector. University of Zagreb, Faculty of Forestry, Zagreb Fair INNOVA WOOD, Ambienta, Proceedings 2012, pp. 127‒138.
 • Б. Несторовић, П. Несторовић, Ј. Милошевић: Sitting furniture of wood laminates: material and design syntesis, 2nd International Scientific Conference on the importance of Design – New Design, Reinvent the meaning of design. ALICE, Book of Abstracts. Academy of Design Associated Member of University of Primorska, Ljubljana, Slovenia, 2012, pp. 12‒18.
 • Б. Несторовић, И. Грбац, П. Несторовић: Numerical Analysis of Laminated Wood Structures – Chairs by Application of FEA, 24. International Scientific Conference Wood is Good – user oriented material, technology and design. University of Zagreb, Faculty of Forestry, Zagreb Fair INNOVA WOOD, Ambienta, Proceedings 2013, pp. 101‒109.
 • Б. Несторовић, Ј. Милошевић, И. Џинчић, П. Станковић, О. Орешчанин: The Role of Technical Constraints in design of Cots, 3rd International Scientific Conference ALICE, Bridges between design and management, 2014, Ljubljana, Slovenia, Proceedings, pp.137‒144.
 • А. Бурда, Ј. Матић, Б. Несторовић: Use of Wood in Architectural Acoustics, 26th International Conference on Wood Science and Technology (ICWST), Implementation of Wood science in woodworking sector. University of Zagreb, Faculty of Forestry, Zagreb Fair INNOVA WOOD. Ambienta, Proceedings, 2015, pp. 53‒60.
 • Nestorović, B., Grbac, I., Nestorović, P., Milošević, J. (2015): Application of Reduced Stiffness of Complex Laminate in Finite Elements for Chair Analysis, Drvna industrija : Scientific and professional journal of wood technology, 66(4). doi:10.5552/drind.2015.1445.
 • N.Toumi, Т. Манески, T. Aburaga, Б. Несторовић, Д. Козак, П. Бено: Numerical analysis of local and global buckling of stiffened beam-column, Technical Gazette (Print: ISSN 1330-3651, Online: ISSN 1848-6339), Vol. 24/No. 4 – to be published towards the end of August 2017. DOI
  10.17559/TV-20160118081434.