+

Mašinstvo sa industrijskom energetikom

Šifra predmeta:
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske (I stepen)
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB: 6
Uslov: Odslušani predmeti: Matematika, Fizika, Tehnička mehanika. Dolazak na predavanja i vežbe

Primena teoretskih znanja iz tehničke termodinamike, hidraulike i pneumatike, elemenata mašina i uređaja u praksi.

Prepoznavanje energetskih uređaja i delova mašina u industriji prerade drveta, upoznavanje sa njihovom namenom, pravilnim funkcionisanjem i održavanjem.

Kotlovsko postrojenje sa pratećom opremom. Kompresorska stanica sa razvodom komprimovanog vazduha. Hidraulika i pneumatika kod mašina za preradu drveta. Elementi mašina i uređaja u preradi drveta.