+

Александар Дедић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 841
Е-маил: aleksandar.dedic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 44б
Консултације: после предавања

Др Александар Дедић рођен je у Београду, где је завршио основну и средњу школу, Шесту београдску гимназију, као добитник награда „Вук Стефановић Караџић“. Универзитет у Београду – Машински факултет је уписао 1986. године, а дипломирао је 5.7.1991. године. као први у генерацији и са наградом за изузетно постигнут успех на завршној години студија и просек 9,4. Завршио је смер за аутоматско управљање. Магистарске студије је завршио на Универзитету у Београду – Машинском факултету у периоду 1992. – 1995. година. Докторску дисертацију под насловом „Моделирање спрегнутог процеса преноса топлоте и материје приликом конвективног сушења дрвета“ одбранио је 2001. године

Радни однос на Шумарском факултету, Универзитета у Београду засновао је 01.03.1992. године. Јануара 2018. године биран је у звање редовног професора. Као стипендиста ДААД-а, борави на истраживачком раду (2000–2001.године) на Техничком Универзитету – Машинског факултета у Дрездену, Немачка.

Има положен стручни испит за пројектовање у машинској струци, и више пројеката и студија за потребе привреде и индустрије. Од 2009. године је технички оцењивач Акредитационог тела Србије, а за свој рад је добио захвалнице и признања. Члан је СМЕИТС-а и Друштва за процесну технику Србије. у коме је био и члан Управног одбора. Члан Алумни удружења ДААД-а, и био је у првом Надзорном одбору од оснивања удружења.

Др Александар Дедић има преко 125 научних и стручних референци штампаних у међународним и домаћим часописима и конференцијама, од чега 15 радова штампаних у 10 различитих међународних часописа са SCI листе и 65 радова на међународним конференцијама, међу којима је учешће на COSТ и ERASMUS програмима. Радови са SCI листе су цитирани 154 пута, h-index је 7 и i10-index је 4 (извор Google Scholar). Рецезент више од 10 међународних часописа и два универзитетска уџбеника, Рецензирао и међународне пројекте у оквиру HORIZON 2020 иницијативе, као и евалуације за стипендије за докторске студије код фондације Marie Skodowolska Curie. Више пута био је члан научно-стручних одбора међународних конференција: Процесинг, Синтерм, Енергетска ефикасаност и Обновљиви извори енергије, на којима је презентовао и више радова по позиву. Био је учесник на 11 научно-истраживачких пројеката, и на једном коруководилац. Коаутор је на два техничка решења и аутор патента. Аутор је два универзитетска уџбеника и коаутор два помоћна универзитетска уџбеника. Коаутор је две монографије и поглавља у монографији.

Области интересовања, научног и стручног рада:
1. Индустријско сушење дрвета и других производа,
2. Коришћење биомасе у енергетске сврхе,
3. Моделирање производних и енергетских процеса у циљу енергетске ефикасности,
4. Пнеуматика.и хидраулика
5. Машинско учење, вештачка интелигенција и роботика.

Ужа научна област

Машинско инжењерство процесне технике.

Област истраживања

  • Пренос топлоте и супстанције са применом на индустријске процесе сушења дрвета и других материјала;
  • Употреба биомасе у енергетске сврхе;
  • Моделирање производних и енергетских процеса. Енергетска ефекасност;
  • Аутоматизација производње применом пнеуматике и хидраулике.

Одабрани научни радови

⦁ Dedić A., Mujumdar A., Voronjec D.: A three dimensional model for heat and mass transfer in convective wood drying, Drying Technology, Vol. 21, No 1, 2003, pp.1‒15.
⦁ Dedić A., Petrović A., Nešić M.: Modelling the Process of Desorption of Water in Oak (Quercus Robur) Wood, Holzforschung, Vol. 58, 2004, pp. 268‒273.
⦁ Dedić A., Zlatanović М.: Some aspects and comparisons of microwave drying of beech and fir wood, Holz- als Roh und Werkstoff, Vol. 59, 2001, pp. 246‒249.
⦁ Dedić A.: Modelling of coupled heat and mass transfer during convective drying of wood, Drying Technology, Vol. 20, No 6, 2002, pp.1299‒1301.
⦁ Dedić А.: A Calculation Method of Obtaining Desorption Isotherms of Beech (Fagus moesiaca) Wood, Drying Technology, Vol. 15, No.10, 1997, pp.2557‒2564.
⦁ Dedić A.: Convective Heat and Mass Transfer in Moisture Desorption of Oak Wood by Introducing Characteristics Transfer Coefficients, Drying Technology, Vol. 18, No.7, 2000, pp. 1617‒1627.
⦁ Dedić A: Determination of Coefficients in the Analytical Solution of Coupled Differential Equations of Heat and Mass Transfer During Convective Drying of Heat-treated Wood, Journal of Porous Media, Volume 15, Issue 1, 2012, pp.75‒82.
⦁ Petrovi} A., Bala} M., Jovovi} A., Dedi} A.: Oblique nozzle loaded by the torque moment – stress state in the cylindrical shells on the pressure vessel, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Journal of Mechanical Engineering Science,Vol. 226, Issue 3, 2012, pp. 567‒575.
⦁ Salemović D., Dedić A., Ćuprić N.: A mathematical model and simulation of the drying process of thin layers of potatoes in a conveyor-belt dryer, Thermal Science, Vol. 19, Issue 3, 2015, pp. 1107‒1118.
⦁ Дедић А., Генић С.: Моделирање спрегнутог процеса преноса топлоте и супстанције приликом конвективног сушења капиларно порозних анизотропних материјала, Машински факултет, Универзитет у Београду, 2015.
Линк: http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Dedic Aleksandar Dj&samoar=#.WCdWu018iUk