+

Projektovanje enterijera

Šifra predmeta: TMP48B1
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Upisana četvrta godina studija

Utvrđivanje gradiva posle odslušanog kursa i praktična primena saznanja u izradi projekata enterijera u kojima dominira upotreba drveta kao građevinskog materijala, kao i da samostalno procenjuju tehničke, procesne i  investicione mogućnosti pri realizaciji projekta.

U potpunosti ispunjen postavljeni cilj predmeta.

Upoznavanje profila komanije, njenih ciljeva i mogućnosti. Praćenje tekućih izrada projektnih zadataka, tehničke pripreme i realizacije proizvoda. Vođenje dnevnika stručne prakse.