+

Пројектовање ентеријера

Шифра предмета: ТМП48Б1
Студијски програм: Teхнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Уписана четврта година студија

Утврђивање градива после одслушаног курса и практична примена сазнања у изради пројеката ентеријерa у којима доминира употреба дрвета као грађевинског материјала, као и да самостално процењују техничке, процесне и  инвестиционе могућности при реализацији пројекта.

У потпуности испуњен постављени циљ предмета.

Упознавање профила команије, њених циљева и могућности. Праћење текућих израда пројектних задатака, техничке припреме и реализације производа. Вођење дневника стручне праксе.