+

Projektovanje preduzeća za preradu drveta

Šifra predmeta:
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske (I stepen)
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB: 6
Uslov: položene tehnološke i organizacione discipline

U 8 semestru, kroz završnu stručnu praksu upoznavanje studenata sa savremenim preduzećima za proizvodnju nameštaja.

Proširivanje stečenih znanja iz projektovanja savremenih preduzeća za proizvodnju nameštaja.

Upoznavanje sa preduzećem, obilazak preduzeća, snimanje pojedinih delova  preduzeća, razgovor sa menadžmentom preduzeća..