+

Радован Шулетић

Професор у пензији
Телефон: +381 (11) 3053 859
Е-маил: radovan.suletic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 85
Консултације: среда, 14‒16 часова

Професор у пензији, Рођен је 23. 6. 1953 године у Книну. Дипломирао је на Одсеку за дрвну индустрију Шумарског факултета 1977. године. За асистента‑приправника изабран је 1980. год., асистента 1983. год., доцента 1988, год., ванредног професора 1993. год., редовног професора 1999. год. Објавио је 7 уџбеника, 4 монографије, 1 приручник, више од 70 научних и стручних радова са рецензијом и више од 120 инвестиционих и технолошких пројеката и студија, сам и са сарадницима, за потребе предузећа дрвне индустрије.

Ужа научна област

Организација, управљање и пројектовање предузећа за прераду дрвета

Област истраживања

Производња; пројектовање предузећа; инвестиције; управљање производњом; управљање квалитетом.

Одабрани научни радови

⦁ Пројектовање предузећа за прераду дрвета, књ. 1, Планирање инвестиционих пројеката.
⦁ Пројектовање предузећа за прераду дрвета, књ. 2, Производни процеси.
⦁ Развојни циклуси предузећа за прераду дрвета.
⦁ Флексибилни производни системи у индустрији намештаја.
⦁ Локација и генерални план дрвноиндустријских предузећа.
⦁ Приручник за пројектовање предузећа.
⦁ Пројектовање предузећа за прераду дрвета.