+

Trgovina drvetom i proizvodima od drveta

Šifra predmeta:
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske (I stepen)
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB:
Uslov: Prema pravilniku

Praktično upoznavanje studenata sa tržišnim zahtevima u pogledu kvaliteta, standarda i drugih kriterijuma koji se postavljaju pred proizvode od drveta kao uslov za njihov plasman na domaćem i inostranim tržištima. Pored navedenog, poseban cilj stručne prakse predstavlja upoznavanje studenata sa praktičnim aktivnostima sortiranja, pakovanja, obeležavanja, manipulacije, otpreme i kalkulacija izvoznog posla za najznačajnije kategorije proizvoda od drveta.

Jasnije razumevanje i sticanje praktičnih iskustava u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa proizvoda od drveta.

  • upoznavanje studenata sa tržišnim kriterijumima od značaja za plasman proizvoda od drveta konkretnog preduzeća na domaćem i inostranim tržištima;
  • upoznavanje studenata sa tehnikom zaključivanja poslova u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu proizvoda od drveta;
  • izrada kalkulacija cene koštanja i prodajne cene za različite kategorije proizvoda od drveta u unutrašnjoj i spoljnoj trgovini;
  • kriterijumi tržišta i standardi od značaja za promet drveta i proizvoda od drveta;
  • tehnike klasiranja i sortiranja za najznačajnije kategorije proizvoda od drveta;
  • tehnike pakovanja, obeležavanja, manipulacije, utovara i otpreme drveta i proizvoda od drveta;
  • izrada dokumentacije za promet robe u unutrašnjoj i spoljnoj trgovini drvetom i proizvodima od drveta;