+

Engleski jezik 1

Šifra predmeta: TNPOD1104/4
Studijski program: Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 4
Uslov: predznanje engleskog jezika u obimu srednje škole

Cilj predmeta je obnavljanje osnovnih jezičkih struktura i rečnika stečenog tokom prethodnog školovanja i usvajanje novih leksičkih  jedinica i gramatičkih struktura koje su u funkciji stručnog teksta i jezika struke uopšte.

Po završetku kursa student  je osposobljen da čita stručnu literaturu, samostalno pronalazi informacije, piše kraće forme stručnih tekstova i stiče nova znanja iz svoje struke čitajući tekstove na engleskom jeziku.

Teorijska nastava

U nastavi se nedeljno obrađuje po jedna tema iz struke:

UNIT 1  DIVISIONS OF THE TREE
UNIT 2  DIVISIONS OF THE STEM
UNIT 3  TREES AND SHRUBS
UNIT 4  CONTROLLING THE PLANT`S ENVIRONMENT
UNIT 5  ANGIOSPERMS
UNIT 6  PHOTOSYNTHESIS
UNIT 7  VEGETATIVE PROPAGATION
UNIT 8  THE FLOWER
UNIT 9  EVERGREEN AND DECIDUOUS TREES
UNIT 10 FASTIGIATE AND WEEPING TREES
UNIT 11 SERBIAN SPRUCE
UNIT 12 FOREST CLASSIFICATION
Praktična nastava:

uvežbavanje leksičkih jedinica i gramatičkih struktura u funkciji struke  i razvijanje jezičkih veština (gramatička i leksička vežbanja, kvizovi, testovi, jezičke igre, role-play, prevodi, eseji, prezentacije….)

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe