+

Engleski jezik 2

Šifra predmeta: TNPOD1208/4
Studijski program: Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 4
Uslov: predznanje engleskog jezika u obimu srednje škole

Cilj predmeta je obnavljanje osnovnih jezičkih struktura i rečnika stečenog tokom prethodnog školovanja i usvajanje novih leksičkih  jedinica i gramatičkih struktura koje su u funkciji stručnog teksta i jezika struke uopšte.

Po završetku kursa student  je osposobljen da čita stručnu literaturu, samostalno pronalazi informacije, piše kraće forme stručnih tekstova i stiče nova znanja iz svoje struke čitajući tekstove na engleskom jeziku.

Teorijska nastava

U nastavi se nedeljno obrađuje po jedna tema iz struke:

UNIT 1 SEED SOURCES
UNIT 2 NURSERY PRACTICE
UNIT 3 PROPERTIES OF WOOD
UNIT 4 PLANTING
UNIT 5 WHAT IS A HARDY PLANT
UNIT 6 INGENIOUS KINGDOM
UNIT 7 SOIL
UNIT 8 CLIMATE
UNIT 9 THE FOREST AS A COMMUNITY
UNIT 10 WIND
UNIT 11 FOREST DISEASES

Praktična nastava:

uvežbavanje leksičkih jedinica i gramatičkih struktura u funkciji struke  i razvijanje jezičkih veština (gramatička i leksička vežbanja, kvizovi, testovi, jezičke igre, role-play, prevodi, eseji, prezentacije….)

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe