+

05.01.2018. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈА

05/01/18

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 12.01.2018. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 45 [word]
Образац понуде за лагер 45 [word]
Уговор за лагер 45 [word]