+

Biserka Nestorović

Profesor u penziji
Telefon: +381 (11) 3053 819; +381 (11) 3053 986
E-mail: biserka.nestorovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 54
Konsultacije: Konstrukcije nameštaja i proizvoda od drveta: četvrtak, 12‒14 časova Tapacirani nameštaj: petak, 12‒14 časova

Rođena je 24. 10. 1952. godine u Zadru. Osnovnu i srednju Arhitektonsku tehničku školu završila je u Beogradu. Diplomirala je 1977. godine na Univerzitetu u Beogradu ‒ Šumarskom fakultetu. Magistarski rad odbranila je 5. 7. 1988. godine na Univerzitetu Beogradu ‒Šumarskom fakultetu. Doktorsku disertaciju odbranila je 27. 12. 2010. godine na Univerzitetu u Beogradu ‒ Šumarskom fakultetu.
Kretanje u službi:
Posle diplomiranja zaposlila se u Drvnom kombinatu “Beograd” Makiš, koji se bavio proizvodnjom građevinske stolarije i opremanjem enterijera. Na Šumarskom fakultetu angažovana je od  04.03.1980. godine  kada je birana za asistenta-pripravnika. Kao asistent angažovana je u nastavi na Univerzitetu umetnosti, Fakultet primenjenih umetnosti i dizajna od 1994 do 1996. godine. Stručno se usavršavala na  College of Aeronautics, Cranfield Impact Center, Cranfield Institute of Tehnology  y Velikoj Britaniji  1993. godine, kao i  u laboratoriji Forintek Canada Corporation, Research Western Laboratory, Vancouver Canada i na univerzitetu University of British Columbia, Department of Wood Science, Canada 2003. godine.

Učestvuje u radu Laboratorije za kontrolu kvaliteta od 1980. godine.

Rukovodilac  je Zavoda za kontrolu kvaliteta nameštaja od 2010. godine.

Kasniji izbori za:

 • Asistenta: 2006.godine
 • Docenta: 2011. godine
 • Vanredni profesor: 2016. godine, na užoj naučnoj oblasti Finalna prerada drveta.

Članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama:
Insitut za standardizaciju – član komisija KST D136 i KST D162 za nameštaj i građevinsku stolariju; Inženjerska komora Srbije, Beograd, Srpsko udruženje za geometriju i grafiku – SUGIG, ISGG –International Society for Geometry and Graphics.
Udžbenici, monografije, radovi, projekti i studije:
Sama ili sa koautorima do 2017. godine objavila je 39 radova. Od toga je autor monografije nacionalnog značaja (dodatna literatura za master i doktorske studije) i jednog priručnika, 3 rada u međunarodnim časopisima, 12 radova na međunarodnim skupovima (10 radova štampano u celini i 2 rada u izvodu), 6 radova u vodećim časopisima nacionalnog značaja, 15 radova u časopisu nacionalnog značaja. Učesnik 7 projekata koje je finansiralo Ministarstvo prosvete i nauke i 2 projekta (studije) koja je finansirala privreda. Koordinator je međunarodnog CEEPUS III projekta CIII-SI-0719-04-1516, A.L.I.C.E. od 2013. do 2016. i nadalje. Omogućila je međunarodnu razmenu studenta i nastavnika. U navedenom periodu 11 studenata Šumarskog fakulteta, TMP odseka, boravilo 41 mesec na inostranim fakultetima i univerzitetima.

Uža naučna oblast

Finalna prerada drveta

Oblast istraživanja

Konstrukcije nameštaja; primena metode konačnih elemenata; lamelirano drvo; kontrola kvaliteta nameštaja; tapacirani nameštaj; 3D opička merenja; čvrstoća spojeva.

 

Odabrani naučni radovi

 • Nestorović, B., Skakić, D., Grbac, I. (2011): Determining the Characteristics of Composite Structure Laminae by Optical 3D Measurement of Deformation with Numerical Analysis. Drvna industrija: Scientific and professional journal of wood technology, 62(3). doi:10.5552/drind.2011.1103.
 • B. Nestorović, I. Grbac: Validation numerical modeling with 3D optical measurement deformations, 22. International Scientific Conference Drvo je prvo – Izazov sektora pred ulaskom u EU. University of Zagreb, Faculty of Forestry, Zagreb Fair Ambienta, Proceedings, 2011, pp. 141‒148.
 • T. Maneski, B. Nestorović: Validation numerical modeling with 3D optical measurement of deformation of foldable plastic packaging failure, SAJ, Volume 3, No 2, 2011. (pp. 152‒162).
 • B. Nestorović, I. Grbac, P. Nestorović: Experimental Determination of Elastic Constants of Veneer Composits, 23. International Scientific Conference Wood is Good – with knowledge and technology to a competitive forestry and wood technology sector. University of Zagreb, Faculty of Forestry, Zagreb Fair INNOVA WOOD, Ambienta, Proceedings 2012, pp. 127‒138.
 • B. Nestorović, P. Nestorović, J. Milošević: Sitting furniture of wood laminates: material and design syntesis, 2nd International Scientific Conference on the importance of Design – New Design, Reinvent the meaning of design. ALICE, Book of Abstracts. Academy of Design Associated Member of University of Primorska, Ljubljana, Slovenia, 2012, pp. 12‒18.
 • B. Nestorović, I. Grbac, P. Nestorović: Numerical Analysis of Laminated Wood Structures – Chairs by Application of FEA, 24. International Scientific Conference Wood is Good – user oriented material, technology and design. University of Zagreb, Faculty of Forestry, Zagreb Fair INNOVA WOOD, Ambienta, Proceedings 2013, pp. 101‒109.
 • B. Nestorović, J. Milošević, I. Džinčić, P. Stanković, O. Oreščanin: The Role of Technical Constraints in design of Cots, 3rd International Scientific Conference ALICE, Bridges between design and management, 2014, Ljubljana, Slovenia, Proceedings, pp.137‒144.
 • A. Burda, J. Matić, B. Nestorović: Use of Wood in Architectural Acoustics, 26th International Conference on Wood Science and Technology (ICWST), Implementation of Wood science in woodworking sector. University of Zagreb, Faculty of Forestry, Zagreb Fair INNOVA WOOD. Ambienta, Proceedings, 2015, pp. 53‒60.
 • Nestorović, B., Grbac, I., Nestorović, P., Milošević, J. (2015): Application of Reduced Stiffness of Complex Laminate in Finite Elements for Chair Analysis, Drvna industrija : Scientific and professional journal of wood technology, 66(4). doi:10.5552/drind.2015.1445.
 • N.Toumi, T. Maneski, T. Aburaga, B. Nestorović, D. Kozak, P. Beno: Numerical analysis of local and global buckling of stiffened beam-column, Technical Gazette (Print: ISSN 1330-3651, Online: ISSN 1848-6339), Vol. 24/No. 4 – to be published towards the end of August 2017. DOI
  10.17559/TV-20160118081434.