+

Конструисање намештаја

Шифра предмета: ДМ2.2111Б
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета - Подмодул 2.2. Намештај и производи од дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Уписане докторске студије

Формирање критеријума за избор врсте спојева и врсте лепка у конструисању намештаја и осталих производа од дрвета. Овладавање материјом из области избора елемената везе и анализе наспонских стања у конструкцијама намештаја. Овладавање методама и поступцима прорачунавања чврстће спојева. Овладавање методама и поступцима оптимизације димензија саставних елемената намештаја. Овладавање методама и поступцима оптимизације димензија конструктивних елемената везе код намештаја.

У потпуности испуњени циљеви предмета.

Избор елемената везе у зависности од типа производа. Дефинисање фактора који утичу на чврстоћу и трајност намештаја. Анализа напонског стања у производу. Анализа полазног материјла, саставних делова и елемената везе. Прорачунавање чврстоће спојева методама мерних трака и методом коначних елемената. Математичка представа квалитета обрађене површине метод фрактала.  Контрола квалитета уграђеног материјала и готових производа.