+

Oбезбеђење квалитета финалних производа од дрвета

Шифра предмета: ТМПМ2Б2
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Нема

Оспособљавање студената да после завршеног курса могу самостално организовати, спроводити и унапређивати контролу квалитета производа од дрвета повезивањем основних знања из различитих области у оквиру прераде дрвета.

У потпуности испуњен постављени циљ предмета. Студент компетентно и континуирано унапређује квалитет производа од дрвета уз примену информационо комуникационих технологија.

Теоријска настава: 

Увод, значај квалитета, структурни елементи квалитета, дефиниција квалитета производа, класификација карактеристика квалитета, методе идентификације карактеристика квалитета, фактори квалитета, категоризација фактора и карактеристика квалитета, контрола квалитета, контрола квалитета намештаја, циљ контроле квалитета, осигурање квалитета намештаја помоћу контроле квалитета, формулација смерница квалитета, објекти контроле квалитета, утврђивање поступака контроле квалитета намештаја, основне карактеристике система за контролу квалитета намештаја, методе испитивања намештаја: утврђивање функционалности, мерење стабилности, испитивање издржљивости конструкције, испитивање квалитета површинске обраде, утврђивање квалитета уграђеног материјала и квалитета израде, контрола квалитета прозора и врата, топлотна изолација, звучна изолација, изолација од воде и прашине, захтеви безбедности. Контрола квалиета дрвених подова и зидних обога, одређивање влажности, мерење геометријских карактеристика, одређивање отпорности на дејство хемијских средстава, одређивање димензионе стабилности, одређивање тврдоће по Бринелу, одрешивање савојних својстава, одрешивање еластичности и отпорности на хабање употребљеног премаза, класирање подова према квалитету уграђеног материјала и квалитету израде.

Практична настава: 

Лабораторијско испитивање квалитета намештаја (ормани, столови, столице, кревети, душеци, фотеље, троседи, двоседи): функциоаналне мере, стабилност, крутост, издржљивост, квалитет материјала, квалитет обраде и квалитет површинске обраде. Лабораторијско испитивање квалитета дрвених подова (различите врсте паркета, бродски подови, дрвене коцке и др.) Стручна пракса се обавља у фабрикама намештаја у којима се снимају и анализирају елемени везе и сви парамерти од битне важности за квалитет конструције са аспекта трајности, ергометрије, дизајна, квалитета површине у складу са интересовањм кандидата односно са изабраном темом. Записују се процедуре интерне фабричке контоле и анализирају се резултатаи одржавања квалитета. На основу прикупљених параметара израђије се семинарски рад.