+

Ђурђа Петров

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 814
Е-маил: djurdja.stojicic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 126
Консултације: четвртак, 13.00‒14.00; петак 11.00‒12.00

Рођена je у Београду, где је завршила основну школу и гимназију. Школске 2003/2004. године уписала се на Шумарски факултет Универзитета у Београду, на Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру, где је и дипломирала у новембру 2008. године. Године 2007. је обавила двомесечну специјализацију у оквиру стручне праксе и усавршавања у Јужној Кореји, под менторством професора Бе Јонг Хјангa (Bae, Jong Нyang) на Одсеку за хортикултуру на Вонкванг Универзитету у Иксану (Department of Horticulture, Wonkwang University). Од 2006. до 2011. године радила је као студент демонстратор на Шумарском факултету, на Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру на предмету Декоративна дендрологија. Била је стипендиста Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије од 2008. до 2011. године. Од 2011. године ради као асистент на Шумарском факултету, на Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру. Године 2011. у Шпанији на II Међународном фестивалу вртова у Аљарису са колегама је освојила награду за пројекат „Dodola garden”. Исте године у Београду са коауторима је добила Плакету VI Салона пејзажне архитектуре за рад: „Dodola Garden, Fashion in the Garden”. На III Међународном фестивалу вртова у Аљарису у Шпанији 2012. године са колегом је освојила награду за пројекат „Garden at the Edge of the World”. У јулу 2013. године у Чешкој на Мендел Универзитету у Брну учествовала је у CEEPUS летњој школи Designed landscape – Protection – Planning – Development. У звање доцента за ужу научну област Пејзажна архитектура и хортикултура изабрана је новембра 2014. године. Као истраживач до сада је ангажована на два национална научноистраживачка пројекта. У јануару и мају 2015. године учествовала је у радионици „e-scape Transitional settlement”, организованој од стране Aмеричког универзитета у Бејруту у Либану (AUB, Department of Landscape Design and Ecosystem Management). Члан је Удружења пејзажних архитеката Србије и Landscape Architects without Borders.

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Област истраживања

Пејзажна архитектура; пејзажни инжењеринг; биљни материјал; оплемењивање биљака; хортикултура; климатске промене; фенологија.

Одабрани научни радови

 • Stojicic, Dj. & Tutundzic A. (2016): Planting design in Remediation of environmentally disrupted landscapes of Syrian informal settlements in Lebanon. Tasting the landscape. 53rd IFLA world congress. 20‒22 April 2016, Torino, Italy. ISBN 978-88-7970-781-7.
  http://www.ifla2016.com/public/upload_file/160409-speakers-completo.pdf
 • Vukovic A., Vujadinovic M., Djurdjevic V., Cvetkovic B., Djordjevic M., Ruml M., Rankovic-Vasic Z., Przic Z., Stojicic Dj., Krzic A., Rajkovic B. (2015): Latest research related to climate change analysis with applications in impact studies over the territory of Serbia, EGU General Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU2015-13823, 12‒17 April 2015, Vienna.
  http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2015/EGU2015-13823.pdf
 • Vukovic, A., Vujadinovic, M., Djurdjevic V., Stojicic Dj., Djordjevic M., Cvetkovic B., Krzic A., Ruml M., Dacic M., Jaksic D. (2014): Regional Climate Change and Agriculture, With Applications in Serbia. Book of Abstracts. Milutin Milankovitch 135 Anniversary UNESCO Symposium, 3‒5. September, Belgrade, Serbia: pp.93. ISBN: 978-86-82565-42-0. Jaroslav Černi Institute for the Development of Water Resources and Serbian Academy of Sciences and Arts.
  http://www.jcerni.org/images/stories/maus/Book_of_Abstracts_2014.pdf
 • Stojicic, Dj., Vukovic, A., Vujadinovic, M., Djurdjevic, V., Obratov-Petkovic, D. (2013): Flowering of woody taxa in Belgrade: observation and climate change impact. Meteorološki Izazovi 3. Ekstremne vremenske prilike i utjecaj na društvo 21‒22. Studenog 2013., Kraš Auditorium, Zagreb.
  http://www.meteohmd.hr/pdf/post2013/PO18.pdf
 • Ocokoljić, M., Vilotić, D., Stojičić, Đ. (2013): Significance of the absence of seed dormancy in white bark pine gene pool conzervation, UDC (UDK) 582.478:631.53.027. Agriculture & Forestry, Vol. 59. Issue 4: 175‒181. Podgorica, Montenegro.
  http://search.proquest.com/openview/6f57402be9c3c04562ac7291790a0aab/1?pq-origsite=gscholar
 • Stojicic, Dj., Ocokoljic, M., Obratov-Petkovic, D. (2013): Influence of changed climate conditions on the adaptability of ‘Pleniflora’ type pomegranate in Belgrade. XXI International Scientific and Professional Meeting ECOLOGICAL TRUTH, Eco-Ist’13, Proceedings, ISBN 978-86-80987-98-9, COBISS.SR-ID 198699020CIP, University of Belgrade – Technical Faculty in Bor, Serbia.
  http://www.eco-ist.rs/proceedings_ecoist13.pdf
 • Ocokoljić, M., Medarević, M., Nikić, Z., Galečić, N., and Stojičić, Đ. (2010): Variability of features in half-sib posterity as a basis in plant breeding of the species Koelreuteria paniculata Laxm. Archives of Biological Sciences, vol. 62, issue 3, p 695‒705. ISSN 0354-4664. IF=0,238. DOI:10.2298/ABS1003693O. UDC 589.746:575.2. Belgrade, Serbia.
  http://doiserbia.nb.rs/Article.aspx?id=0354-46641003693O#.WCNRevkrLIU
 • Стојичић, Ђ., Оцокољић, М., Обратов-Петковић, Д. (2010): Адаптивност Paulownia tomentosa (Thumb.) Sieb. et Zucc. на зеленим површинама у Београду. Гласник Шумарског факултета 101, YUISSN 0353-4537. UDK 630*16+630*17]:582,916,21. DOI 10.2298/GSF1001151S. COBISS.SR-ID 27226370. Издавач: Шумарски факултет, Београд, Србија.
  http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0353-45371001151S