+

Увод у пејзажну архитектуру

Шифра предмета: ПА1101
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: обавезан
Број ESPB: 3
Услов: Без услова

Упознавање студената са појмом, циљевима, областима и садржајима пејзажне архитектуре као професије, као и разумевање њене друштвене улоге.

Дефинисање професије. Разумевање циљева, улоге и позиције струке у деловању са другим сродним професијама у заштити животне средине, у уређивању простора и инжењерској пракси. Познавање основних области пејзажне архитектуре.

Теоријска настава:

1) Појам пејзажне архитектуре. Циљеви и значај пејзажне архитектуре. Културолошка улога пејзажне архитектуре. Значај у заштити животне средине и заштити природе. Улога у уређивању простора. Позиција пејзажне архитектуре у односу на друге просторне, биолошке, биотехничке и инжењерске струке.

2) Историјски развој пејзажне архитектуре и вртне уметности .

3) Типови предела, структура и процеси. Културни предео.

4) Управљање пределима и заштита предела. Интегрална заштита природних ресурса.

5) Улога пејзажне архитектуре у планирању простора. Нивои планирања и категорије планова.

6) Градски отворени простори. Улога пејзажне архитектуре у урбанистичком планирању и урбанистичком пројектовању.

7) Пејзажни дизајн – пејзажно-архитектонско пројектовање. Објекти пејзажно-архитектонског пројектовања. Процес пројектовања.

9) Биљни материјал у пејзажној архитектури.

10) Производња и стандарди садног материјала. Интегрална заштита украсних биљака у производњи.

12) Пејзажни инжењеринг. Еколошке основе пејзажног инжењеринга. Подизање (изградња) и неговање (одржавање) зелених површина. Реконструкција зелених површина. Функционалност урбаног зеленила. Систем зелених површина града. Управљање зеленилом града.

13) Заштита биљака у пејзажној архитектури

14) Пејзажна архитектура у пракси. Асоцијације од значаја за пејзажну архитектуру. Међународне и националне конвенције и стандарди. Законска регулатива значајна за ПА. Пејзажна архитектура и сродне професије – односи у пракси

Материјалу за наставу можете приступити ОВДЕ.