+

Драган Борота

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 868
Е-маил: dragan.borota@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 95
Консултације: понедељак 11-13 часова

Рођен је 11. априла 1978. године у Глини, Република Хрватска. На Шумарском факултету у Београду, на Катедри Планирања газдовања шумама дипломирао је 2003 године. Након дипломирања, ангажован је на Катедри Планирања газдовања шумама као стручни сарадник на пројектима. У истом периоду је радио као координатор на пројекту као што је Национална инвентура шума Републике Србије.

У периоду од 2009-2012 године био је запослен у агенцији „LUX-Development“ на FODEMO пројекту, финансираном од стране владе Луксембурга, као саветник и координатор за Националну инвентуру шума Црне Горе и технички асистент на пословима спровођења активности на њеној реализацији. 

Мастер рад одбранио је 2011. године, а за асистента је изабран 2012. године. Докторску дисертацију одбранио је 2019. године и исте године је изабран за Асистента са докторатом. 

Члан је Удружењa шумарских инжењера и техничара Србије.

Стручна усавршавања;

 • Tренинг из даљинске детекције и ГИС-а – Алберт Лудвиг универзитет у Фрајбургу, Немачкa- 2011 године. 
 • Стручна посета Hessen Forst, Giessen Nemačka  – 2017 године,
 • Позивно предавање на Менделев Универзитету, Брно, Чешка Република –  2019 године 

Област истраживања

Дендрометрија, инвентура шума (састојинска, национална), аерофотограметрија, даљинска детекција, GIS у инвентури шума, планирање газдовања шумама.

Ангажовање у настави

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021

Докторске студије

Акредитација 2021

Одабрани научни радови

У досадашњем периоду Драган Борота је објавио 32 библиографскe јединицe. Неке од значајнијих су:

 1. Borota D. (2019): Primena aerofotogrametrije u inventuri šuma Vojvodine, Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd, (1-312).
 2. Vauhkonen J., Pantic D., Borota D., et al. (2019): Harmonised projections of future Forest Resources in Europe, Annals of Forest Science, 76 (3): (1-12). https://doi.org/10.1007/s13595-019-0863-6
 3. Gschwantner T., Borota D., Pantić  D., et al. (2019): Harmonisation of stem volume estimates in European National Forest Inventories, Annals of Forest Science, 76 (1): (1-23). https://doi.org/10.1007/s13595-019-0800-8
 4. Pantić D., Medarević M., Borota D. (2016), Book National forest inventories – assessment of wood availability and use, Chapter 39.  The Serbian National Forest Inventory, Springer International Publishing, pp. 709 – 730, 978-3-319-44014-9, doi:10.1007/978-3-319-44015-6
 5. Pantić D., Medarević M., Dees M., Borota D., Tubić B., Obradović S., Šljukić B., Čuković D., Marinković M. (2015): Analysis of the growth characteristics of a 450-year-old Silver Fir tree, Archives of Biological Sciences, 67 (1): (155-160).  doi: 10.2298/abs140919018p
 6. Pantić D., Borota D. (2015 ), Nacionalna Inventura Šuma Srbije − Stanje i mogući pravci daljeg razvoja, Glasnik Šumarskog fakulteta 112 (9-32), UDK: 630*524.61(497.11) doi: 10.2298/gsf1512009p
 7. Dees M., Anđelić M., Borota D. et al. (2013): “Prva nacionalna inventura šuma Crne Gore”,  Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, Lux-Development FODEMO Projekat, Podgorica. ISBN 978-86-85799-15-0
 8. Dees M., Hahn N., Borota D., et al.  (2011): “Metodologija nacionalne inventure šuma Crne Gore”, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, Lux-Development – FODEMO Projekat, Podgorica. ISBN 978-86-85799-07-5