+

Aleksandra Svrzić

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama
Telefon: +381 (11) 3053 946
E-mail: aleksandra.svrzic@sfb.bg.ac.rs

Anđelka Simić

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama
Telefon: +381 (11) 3053 878
E-mail: andjelka.simic@sfb.bg.ac.rs

Goran Cvjetićanin

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama
Telefon: +381 (11) 3053 828
E-mail: goran.cvjeticanin@sfb.bg.ac.rs

Gordana Stijepčić

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama
Telefon: +381 (11) 3053 912
E-mail: gordana.stijepcic@sfb.bg.ac.rs

Jasmina Vučetić

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama
Telefon: +381 (11) 3053 956
E-mail: jasmina.vucetic@sfb.bg.a.rs

Marko Stojičić

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama
Telefon: +381 (11) 3053 816, +381 (11) 3053 839
E-mail: marko.stojicic@sfb.bg.ac.rs

Mirjana Nećak

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama
Telefon: +381 (11) 3053 893
E-mail: mirjana.necak@sfb.bg.ac.rs

Slobodan Oreščanin

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama
Telefon: +381 (11) 3053 826
E-mail: slobodan.orescanin@sfb.bg.ac.rs

Uroš Perišić

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama
Telefon: +381 (11) 3053 803
E-mail: uros.perisic@sfb.bg.ac.rs