+

Михаило Грбић

Професор у пензији
Телефон: +381 (11) 3053 941
Е-маил: mihailo.grbic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 6
Консултације: према договору по упућеном мејлу

Рођен 4. јуна 1951. године у Београду. Високо образовање стекао 1974. на Одсеку за хортикултуру Шумарског факултета у Београду. Године 1976. изабран у звање асистента‑приправника. Научни степен магистра наука за пејзажну архитектуру стекао 1981. За асистента изабран 1982. Научно звање доктора биотехничких наука ‒ област Шумарске науке, стекао је 1993. и исте године изабран у звање доцента, у звање ванредног професора 1999, а у звање редовног 2005. године. У периоду 1978‒1982. године изводио вежбе из предмета Декоративна дендрологија са производњом садног материјала на Институту за воћарство, виноградарство и хортикултуру Пољопривредног факултета у Новом Саду. Био на три научна и стручна усавршавања: 1984. у Огледној станици за арборикултуру у Боскопу и Институту за шумарство и пејзажну архитектуру у Вагенингену, као стипендиста холандске владе; 1987. на Универзитету у Висконсину; 1989. у Федералном институту за шумарство у Бирменсдорфу. У периоду 2000‒2002. био председник Управног одбора Шумарског факултета, шеф Катедре за производњу украсних биљака и члан Савета Универзитета и Суда части; 2002‒2006. обављао функцију продекана за наставу Шумарског факултета; 2006‒2009 председник Научно-наставног већа Одсека за ПА и Х. Био члан Већа научних области биотехничких наука у два мандата. Сам или као коаутор објавио око 200 научних и стручних радова и три уџбеника. Био руководилац пројекта „Екологија, мониторинг и технолошки поступци за контролу инвазивних биљака у биотопима Београда” Министарства науке и технолошког развоја, 2008–2011. Као сарадник учествовао у 27 научноистраживачких пројеката, од 1976. до данас. Од 2015. је на међународном пројекту COST Action FP1403 „Non-native tree species for European forests -experiences, risks and opportunities”.

Члан је следећих удружења:

 • International Society for orticulture Science,
 • Друштва за физиологију биљака Србије,
 • Удружења за пејзажну хортикултуру Србије (и један од оснивача),
 • Удружења пејзажних архитеката Србије (и један од оснивача).

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Одабрани научни радови

 • Grbić M., Čučaković A., Jović B., Tripković M. (2015): Garden cultural heritage spatial functionalities: The case of anamorphosis abscondita at Vaux-le-Vicomte. Case study. Journal of Cultural Heritage. http://www.sciencedirect.com/science/journal/12962074/18
 • Marković, M., Grbić, M., Djukić, M. (2013): Micropropagation of the Endangered and Decorative Species Dianthus serotinus Waldst. et Kit. Not Bot Horti Agrobo, 41(2):370‒377, ISSN 0255-965X. http://www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/article/viewFile/9265/7642
 • Ocokoljić, M., Grbić, M. & Anastasijević, N. (2011): Characteristics and variability of half-sib progeny as the base for ginkgo breeding. African Journal of Biotechnology Vol. 10(85), pp. 19752‒19757. http://www.ajol.info/index.php/ajb/article/view/99156
 • Grbic M., Skocajic D., Djukic M., Djunisijevic-Bojovic M., Markovic M. (2015): Mass clonal propagation of elms as way for replacement of endangered autochthonous species. Proceedings: International Conference Reforestation Challenges, 3-6 June 2015, Belgrade, Serbia: 60‒67.
  http://www.reforestationchallenges.org/ ISBN 978-86-918861-1-0
 • Grbić M., Skočajić D., Đukić M., Đunisijević-Bojović D., Obratov-Petković D., Bjedov I. (2014): Breaking of Judas Tree Seed Dormancy by Plant Hormone Treatments. Bulletin of the Faculty of Forestry 109: 73‒84. http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-4537/2014/0353-45371409073G.pdf
 • Grbić, M., Djukić, M., Skočajić, D., & Djunisijević-Bojović, D. (2007): Role of invasive plant species in landscapes of Serbia. 18th International Annual ECLAS Conference „Landscape Assesment – From Theory to Practice: Applications in Planning and Design“ Proceedings, Belgrade: 219‒28.
 • Grbić M., Skočajić D., Obratov Petković D., Bjedov I., Đukić M., Đunisijević Bojović D. (2011): Predsetveni tretmani za otklanjanje dormantnosti semena Pterocarya stenoptera C. DC. kao indikatora potencijalne invazivnosti, Glasnik Šumarskog fakulteta 103, Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet, Beograd: 29‒40. http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-4537/2011/0353-45371103029G.pdf
 • Grbić M., Skočajić D., Đukić M., Đunisijević-Bojović D., Obratov-Petković D., Bjedov I. (2012): Ožiljavanje reznica zelkove kao alternativne neinvazivne vrste „QUICK-DIP” i kontakt metodom, Glasnik Šumarskog fakulteta 105, Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet, Beograd (51-60), DOI:10.2298/GSF1205051G.
  http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0353-4537/2012/0353-45371205051G.pdf
 • Grbić, M., Mijanović, O., & Jeftić, S. (1996): Different presowing treatments of Rosa canina ‘Schmidts Ideal’ seeds and their impact on production cycle shortening. 2nd International Rose Symposium. Antibes, France. Acta Horticulturae 424: 99‒101.
 • Stilinović, S., & Grbić, M. (1989): The use of a plant hormone ‘BIOKOR’ for propagation of some woody ornamentals by cuttings. Acta Horticulture 251. Skierniewice, Poland: 393‒8.