+

Каријера

Дипломирани инжењери шумарства – Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса могу се запослити у: организацијама које припадају привредним областима водопривреде, шумарства, пољопривреде и др., у организацијама које управљају природним ресурсима, компанијама које пружају саветодавне услуге у области еколошког инжењеринга и владиним агенцијама.

Дипломирани инжењери са овим степеном образовања могу се запошљавати у комерцијалним компанијама, јавним предузећима, водопривредним предузећима, истраживачким центрима, школама и факултетима, владиним организацијама, као министарствима и агенцијама, локалним органима и општинама и др., као и на другим пословима на којима се тражи овај степен образовања.